BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

GM rostliny s upravenou fotosyntézou

Fotosyntéza je důležitý fyziologický proces v rostlině, který zajišťuje autotrofní výživu. Na tento proces se zaměřil tým tvořený americkými a čínskými vědeckými pracovníky z partnerských pracovišť – University of Illinois a CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology v Šanghaji. Ti se domnívají, že fotosyntéza může hrát zásadní roli ve zvýšení výnosového potenciálu rostliny, a tedy její zefektivnění může být jednou ze strategií, jak pokrýt globální potřebu potravin.

Zmiňovaný vědecký tým uvažuje o několika cestách, jak zvýšit efektivitu fotosyntézy v rostlině. K dosažení cíle jsou pro ně zásadní tři následující předpoklady: kompletní a detailní znalost fotosyntetických procesů u C3 a C4 rostlin, pokrokové počítačové možnosti, včetně nových softwarových nástrojů, a genetické inženýrství. Všechny uvedené nástroje a informace jsou již dnes k dispozici.

První uvažovanou cestou k dosažení cíle je vnesení genu z fotosynteticky aktivní bakterie do cílové rostliny za účelem navýšení fotosyntetické aktivity. Druhá metoda vychází ze změny barvy vrchní strany listů – její zesvětlení za účelem zachycení většího množství slunečního záření.

Prozatím se jedná o výzkum teoretické povahy, a proto je nutné nějaký čas počkat, než zjistíme, zda se podaří americko-čínskému týmu dosáhnout vytyčeného cíle a případně i nastartovat druhou zelenou revoluci.

 

Zdroj: http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(15)00306-2

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top