BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

GM půdní bakterie šetří peníze i životní prostředí

Studie, provedená týmem vědců v Indii, prokázala, že geneticky modifikované (GM) půdní mikroorganismy mohou zlepšit fixaci dusíku v půdě, a tím částečně nahradit  průmyslová hnojiva i zvýšit výtěžnost pěstovaných plodin.

Pro svůj výzkum si vědci zvolili diazotrofní organismus Azotobacter chroococcum z lokálních zemědělských půd. Tato bakterie je důležitým prvkem v koloběhu dusíku v přírodě, protože jako ostatní diazotrofní organismy umožňuje fixaci atmosférického dusíku do organických sloučenin organismů. Při následném rozkladu organických látek se uvolňují živiny, které mohou být využity rostlinami.

Vědci upravili genom Azotobacteru tak, aby byly vyřazeny z provozu geny, které mají negativní vliv na proces fixace dusíku, a naopak podpořili geny, které tento mechanismus ovlivňují kladně.

Prováděný experiment probíhal s pšenicí naočkovanou upravenou GM bakterií v rámci uzavřeného nakládání a v polních pokusech. Výsledky byly velmi pozitivní. V porovnání s kontrolními rostlinami stoupla výtěžnost u naočkované pšenice téměř o 60 %.

Vědci simulovali běžnou zemědělskou praxi, kdy půdu hnojili močovinou. Běžně se používá 257 kg močoviny na hektar. Vědecký experiment ovšem ukázal, že u naočkované pšenice ji mohli použít o 85 kg méně, než je obvyklé množství, aniž by došlo ke snížení výnosu. Kromě toho nebyly pozorovány žádné negativní dopady na ostatní půdní bakterie v důsledku přítomnosti GM mikroorganismů.

V Indii se pšenice pěstuje na 27 miliónech hektarů. Použitím těchto GM bakterií jako biohnojiva by se ušetřily milióny rupií a současně by se snížily škodlivé účinky syntetických hnojiv na životní prostředí.

 

Zdroj:

http://aem.asm.org/content/early/2017/05/22/AEM.00590-17.full.pdf+html

https://geneticliteracyproject.org/2017/12/12/restoring-soil-health-synthetic-fertilizer-use-cut-nutrients-restored-gmo-bacteria/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_fixace_dus%C3%ADku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Azotobacter_chroococcum

 

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top