GM maniok s dvěma benefity - vyšším obsahem minerálů a odolností vůči virům

12.7.2021 |

Mezinárodní tým vědců úspěšně vyvinul maniok s vysokou odolností vůči onemocněním virové mozaiky manioku (Cassava mosaic virus, CMD) a hnědé skvrnitosti manioku (Cassava brown streak virus disease, CBSD) a zároveň s vyšším obsahem železa a zinku. Toto je poprvé, co se u plodiny, která nepatři k obilovinám, podařilo zkombinovat odolnost vůči chorobám s dalšími biofortifikačními vlastnostmi. Výzkum vychází z vědeckého zkoumání z roku 2019, které ukázalo, že je možné zvýšit obsah minerálů v kořenových hlízách manioku. Pěstovaní takových rostlin manioku má značný potenciál zlepšit výživu a zdraví milionů lidí v západní Africe.

Technologie RNA interference byla použita k dosažení rezistence k virovým onemocněním ve dvou východoafrických a dvou nigerijských kultivarech preferovaných místními farmáři. Aby byla dosažena nutričně významná hladina železa a zinku v kořenových hlízách manioku, byly použity transgenní rostliny obsahující geny AtIRT1 (hlavní transportér železa huseníčku polního) a AtFER1 (ferritin huseníčku polního).

Autoři této práce dodávají, že produkce rostlin s kombinací odolnosti proti chorobám a zvýšené koncentrace minerální výživy je technicky náročnější než např. produkce rostlin odolných vůči chorobám. Je totiž nezbytné zajistit, aby byly minerály akumulovány v kořenové hlíze, a ne ve stonku nebo v listech. Zároveň nesmí být minerálů naakumulováno příliš mnoho, aby nedošlo k nežádoucímu vlivu na samotnou rostlinu. 

Taktéž je důležité se ujistit, že během zpracování potravin zůstávají vyšší hladiny minerálů zachovány. Za tímto účelem vědci připravili dva běžné západoafrické pokrmy, gari a fufu, jejichž příprava vyžaduje čtyřdenní proces zahrnující sekání, namáčení, kvašení, lisování a pražení hlíz manioku. Výsledky potvrdily očekávání - vysoké hladiny železa a zinku byly po tomto procesu zachovány.

Kořenové hlízy manioku fungují jako základní potravina pro více než 180 milionů Nigerijců. Přestože maniok má vysokou kalorickou hodnotu, obsahuje nedostatek minerálů, a populace, které ve stravě přijímají převážně tuto plodinu, jsou vystaveny riziku podvýživy. Biologicky obohacený maniok by tak mohl významně přispět ke zdraví populace konzumující maniok tím, že poskytne 40–50 % doporučené denní dávky železa a 60–70 % doporučené denní dávky zinku. 

 

Zdroje: