...prvním schváleným geneticky modifikovaným živočichem byl losos, označován jako AquAdvantage?

Losos je druhou nejčastěji konzumovanou rybou na světě. Až 90 % všech lososů, které konzumujeme, pochází z chovů, protože růst ve volné přírodě již dosáhl svého maxima. Více než polovina (60 %) je z chovů umělých, a proto důležité zaměřit se právě na tento chov lososů. 

AquAdvantage losos, vyvinutý společností AquaBounty Technologies v Maynardu, Massachusetts, je geneticky modifikovaný losos s vyšší produkcí růstového hormonu. Tato modifikace umožňuje několikanásobné zvětšení velikosti lososa a zkrácení doby potřebné k jeho růstu ze 3 let na 18 měsíců, což snižuje spotřebu krmiv. Všechny tyto faktory pak přispívají k žádoucí zvýšené živočišné produkci.

Z lososů by geneticky modifikované měly být jen sterilní samice chované v nádržích a vsádkách. I v případě, že by došlo k uvolnění GM lososa do volné přírody, by tak nemělo dojít k narušení životního prostředí a ekosystému, protože samičky lososa nebudou schopny se dále množit.

Uvedení GM lososa na trh bylo schváleno v listopadu 2015 americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Ministerstvem zemědělství USA (USDA). V současné době probíhá chov těchto lososů v USA a Kanadě, přičemž další zkušební chovy jsou v Brazílii a Argentině. V EU zatím chov geneticky modifikovaných živočichů schválen nebyl.

Více informací na toto téma můžete najít zde:

Autorky textu: Kristýna Kliková, Tereza Branyšová