GM lnička prošla polními testy. Bude díky ní biopalivo dostupnější?

29.1.2024 | Ondřej Bašanda

První polní testy s lničkou setou (Camelina sativa) pozměněnou tak, aby byla odolná vůči herbicidům, skončily s pozitivním výsledkem.

Lnička, dříve považovaná za plevel, se dnes pěstuje v mnoha státech světa, včetně České republiky. Důvodem ke změně vnímaní a častějšímu pěstování této rostliny bylo zavedení bio složky do paliv, kde právě lnička hraje významnou roli. Díky tomu je mimo jiné předmětem zájmu i z pohledu genetických modifikací (GM). 

Americká firma Yield10 Bioscience, Inc. upravila tuto rostlinu za účelem zvýšení její odolnosti vůči herbicidům. Na polích neustále roste, krom chtěných rostlin, také plevel, což snižuje zisk pěstované rostliny. Z toho důvodu jsou využívány herbicidy, které dokáží plevel odstranit. Běžně je ovšem jejich použití komplikované a do jisté míry poškozuje i pěstovanou rostlinu. Právě z toho důvodu upravili vědci z Yield10 lničku tak, aby herbicidy nebyla zasažena. Výsledky proběhlých testů jsou v současné době detailně analyzovány a zároveň probíhá testovaní zimní varianty této rostliny. Proč je pro nás tato problematika tak zajímavá? 

Olej získaný z lničky se přidává k palivům jako biosložka, což částečně snižuje využívání fosilních paliv. Když se tedy vrátíme k nadpisu tohoto článku a celkovému zhodnocení, dojdeme k tomu, že biopalivo jako takové lepší nebude, avšak z ekonomického hlediska lze přínosy očekávat.

Se zvýšeným výtěžkem oleje z pole bude snazší dostupnost této biosložky, což může vést ke zlevnění biopaliva jako takového. Díky tomu je očekáváno lepší přijetí biopaliv, jež mohou být jednou z dílčích cest k zelenější budoucnosti, jako alternativní varianty čistých fosilních paliv širokou veřejností. 

 

Zdroje: