...existují komáři s geneticky upraveným trávicím traktem tak, aby v něm docházelo ke zpomalení růstu parazitů přenášejících malárii?

Tým vědců z projektu Transmission:Zero provedl genetickou modifikaci hlavního nositele malárie v subsaharské Africe, komára Anopheles gambiae. Tato úprava umožňuje komárovi produkovat ve svých střevech dva antimikrobiální peptidy po nasátí krve hostitele, které narušují vývoj parazita malárie (Plasmodium sp.). Tím dochází k několikadennímu zpoždění před dalším stádiem vývoje parazita, přičemž komár mezitím často uhyne.

Přenos malárie probíhá poté, co samice komára kousne člověka infikovaného parazitem malárie. Pouze asi 10 % komárů přežije dostatečně dlouho, aby se parazit vyvinul do infekční formy. Cílem týmu je prodloužit tuto dobu tím, že zpomalí vývoj parazita ve střevech komára. Zdržení a zpomalení vývoje parazita představuje důležitý krok v hledání metod blokování přenosu malárie z komárů na lidi.

Aby bylo možné využít genetickou modifikaci k eradikaci malárie v reálném světě, je nutné rozšířit ji z laboratorně upravených a testovaných komárů do volně žijících populací. Klasické křížení by pravděpodobně vedlo k rychlé eliminaci modifikace kvůli přirozenému výběru, proto je klíčové zajistit, aby se anti-parazitární genetická úprava dědila, a tím se rozšířila mezi přirozené populace.

Zatím byly provedeny pouze testy v laboratorních podmínkách, avšak pokud se prokáže bezpečnost a účinnost v reálném prostředí, jednalo by se o zásadní pokrok v boji proti malárii. Vědci z Institutu pro modelování nemocí při Nadaci Billa a Melindy Gatesových již vyvinuli model, který dokáže posoudit vliv a dopad takových genetických úprav na konkrétní africké regiony. Tento model ukázal, že tato modifikace by vedla ke snížení počtu případů malárie v afrických oblastech.

Více informací na toto téma můžete najít zde: 

Autorky textu: Kristýna Kliková, Tereza Branyšová