...v ČR byly v letech 2010-2012 pěstovány geneticky modifikované brambory, tzv. brambory Amflora?

Brambory patří k nejhojněji pěstujícím se plodinám u nás. Jsou nejen nezbytnou potravinou, ale také zdrojem důležité suroviny – škrobu, především amylopektinu, který je využíván mimo jiné i v textilním, či papírenském průmyslu nebo při výrobě lepidel a tmelů. Narozdíl od běžných brambor, které jsou pěstovány pro potravinářství, GM brambory Amflora byly vyvinuty s jiným cílem, neboť její hlízy byly určeny pro zpracování ve škrobárnách.

Brambory Amflora mají zablokovaný gen pro tvorbu amylosy, jejíž obsah je tak snížen na minimum. Tato vlastnost přináší výhody zejména v průmyslu, kde je co nejnižší množství amylosy ve škrobu žádoucí. Odrůda Amflora zároveň nabízela možnost zvýšeného obsahu amylopektinu, odolnost vůči insekticidům, antibiotikům (kanamycin, neomycin) a dalším faktorům. Tato  kombinace vylepšených vlastností slibovala nárůst produkce brambor a jejich klíčových složek.

Na území ČR se GM brambory pěstovaly jen krátkodobě (2010-2012) ve třech uzavřených podnicích na Vysočině, a to pod dohledem firmy BASF Plant Science. Produkce brambor dle předpokladů vzrostla, avšak kvůli komplikacím s výsadbou bylo v roce 2013 povolení k pěstování této odrůdy v rámci EU zrušeno. Společnost BASF tak následně přesunula veškeré pěstování této odrůdy brambor do Ameriky a Asie.

Více informací na toto téma můžete najít zde:

Autorky textu: Kristýna Kliková, Tereza Branyšová