BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Genovou manipulací k většímu množství masa

V týdeníku Nature se objevila informace jihokorejských vědců, že dokázali vytvořit prase s takzvaně zdvojeným osvalením. Podle jejich informací se k němu dostali prostřednictvím úpravy genů - tedy postupem mnohem jednodušším než přenos genů z jednoho živočišného druhu na druhý, kterým obvykle genové inženýrství postupuje.

Úpravou genu došlo, podle vedoucího vědeckého týmu, ke stejné změně, k jaké by bylo možné se dostat i cestou klasického šlechtění. Jen by to tak trvalo desítky let. Vědci doufají, že změny v genotypu budou trvanlivé a že tak bude možno založit nové plemeno, které by mohlo být jedním z prvních geneticky upravených hospodářských zvířat určených k přímé lidské spotřebě.


Zdroj:

http://www.pigprogress.net/Breeding/Genetics-Al/2015/7/Genetic-edit-can-help-create-pigs-with-lean-cuts-2664546W/

Aktuálně

sběr podpisů PETICE    prodloužen do

25. 1. 2021


19. května 2021   Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen