BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

GM rýže v centru zájmu šlechtitelů

Rýže je jednou ze tří hlavních obilovin, které se ve světě produkují. Důležitá je zejména pro rozvojové země, kde představuje pro konzumenty základní (a někdy také jediný) zdroj energie. I proto se na tuto plodinu zaměřují různé šlechtitelské projekty, které se jí snaží dodat další, zdraví prospěšný rozměr.

Jeden z projektů se např. zabýval biofortifikovanou rýží se zvýšeným obsahem kyseliny listové (vitamínu B9). Tato upravená rýže obsahuje 150x více kyseliny listové než obyčejná rýže, která má jen nepatrné množství tohoto vitamínu. Deficit kyseliny listové způsobuje závažná onemocnění jako např. anémii, kardiovaskulární onemocnění, rakovinu apod. Navíc se vitamíny řadí mezi nestabilní molekuly, které snadno degradují na světle, teple, vlhku či vzduchu. Proto je těžké zachovat jejich obsah při dlouhodobějším skladování. Vědcům z belgické univerzity v Gentu se podařilo najít způsob, jak stabilizovat zvýšený obsah kyseliny listové v této biofortifikované rýži. Provedli to s pomocí dvou strategií, kdy za prvé využili proteinu z kravského mléka vázajícího kyselinu listovou a za druhé upravili molekuly kyseliny listové v závěrečné fázi její produkce.

V jiném výzkumném projektu se podařilo sekvenovat přes 3.000 druhů rýže z 89 zemí. Jednalo se o projekt filipínského institutu International Rice Research Institute a čínských vědeckých institucí. Tento rozsáhlý soubor dat nyní představuje významný zdroj informací o přirozených genetických variacích různých druhů rýže a pro objevení nových genů, nesoucích ekonomicky důležité znaky. Získané informace by měly urychlit vývoj nových, lepších druhů rýže, které budou např. nutričně kvalitnější, odolné vůči chorobám a škůdcům či rezistentní k suchu.

 

Zdroje:

http://www.ugent.be/en/news/bulletin/scientists-develop-rice-with-high-folate-stability

http://irri.org/news/media-releases/big-data-on-3-000-rice-genomes-available-on-the-aws-cloud

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top