Geneticky modifikovaná rajčata jakožto prostředek pro boj s klimatickými změnami

17.7.2023 |

Izraelští vědci vyvinuli novou variantu rajčat, která vykazují zvýšenou odolnost vůči suchu a mohou pomoci farmářům s bojem s destruktivními následky klimatické změny. Genetická analýza, kterou provedli vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, identifikovala interakce mezi dvěma oblastmi genomu rajčat, které vedou ke zvýšení výnosu a odolnosti vůči suchu. 

V porovnání s komerčními odrůdami rajčat, jejichž spotřeba vody se odhaduje přibližně na 0,3 metru krychlových vody na plochu jednoho metru čtverečního, lze u nové varianty rajčat snížit spotřebu na polovinu. Základním úkonem pro získání této nové odrůdy rajčat bylo křížení dvou druhů rajčat, a to konkrétně varianty pocházející z oblasti pouště západního Peru s běžně dostupnou komerční variantou. Dosažené výsledky poukazují na efektivnost ve využití volně žijících druhů za účelem zvýšení a zefektivnění zemědělské produkce. Poznatky by se navíc mohly ukázat jako široce použitelné i pro jiné rostliny.

Dalším nesporným faktem je snížení nákladů na pěstování zemědělsky užitných rostlin, což může mít pozitivní vliv na finální cenu produktu. Očekává se, že se v blízké budoucnosti objeví na pultech supermarketů a pravděpodobně se bude používat při výrobě kečupů a omáček. Izraelští vědci sami věří, že finální produkt jejich bádání bude k dispozici na trhu v příštích dvou až třech letech, avšak nyní jsou pouze ve fázi pěstování prvního kříženého druhu pro komerční účely.


Zdroje: