Fytostabilizace - nová technologie pro odpady z dolů

24.10.2014 |

Chile vyvíjí novou technologii založenou na využití rostlin k boji proti znečištění vznikajícímu v důlním průmyslu. Chilští vědci z University of Santiago vyvinuli technologii známou pod pojmem fytostabilizace (angl. phytostabilization), která umožňuje snižovat mobilitu těžkých kovů v půdě pomocí pěstovaných rostlin. Ty mají schopnost zadržovat kontaminanty v důlních odpadech. Kořeny rostlin, tolerantních ke kovům, absorbují částice škodlivin a eliminují šíření odpadních látek větrem, aby ochránily ekosystémy a lidské zdraví.

Práce v důlním revíru ukázaly, že fytostabilizace je efektivní např. při snižování hladiny olova. Studie také naznačily, že prostřednictvím fytostabilizace může být sníženo loužení kovů jejich změnou ze stavu rozpustného na nerozpustný. Jedná se o alternativu k dalším běžně užívaným technologiím, které jsou dražší a agresivnější vůči prostředí. Chilský důlní průmysl produkuje ročně až 300 milionů tun minerálních částic.

Nová biotechnologická metoda je už aplikována v několika chilských státem vlastněných dolech. Další země jako Bolívie, Kolumbie nebo Kanada v současnosti vyhodnocují možnosti využití této nové technologie ve svých teritoriích.

Zdroj: http://www.miningglobal.com/tech/1202/Chile-Develops-New-PlantBased-Technology-for-Mining-Waste.