BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Fytostabilizace - nová technologie pro odpady z dolů

Chile vyvíjí novou technologii založenou na využití rostlin k boji proti znečištění vznikajícímu v důlním průmyslu. Chilští vědci z University of Santiago vyvinuli technologii známou pod pojmem fytostabilizace (angl. phytostabilization), která umožňuje snižovat mobilitu těžkých kovů v půdě pomocí pěstovaných rostlin. Ty mají schopnost zadržovat kontaminanty v důlních odpadech. Kořeny rostlin, tolerantních ke kovům, absorbují částice škodlivin a eliminují šíření odpadních látek větrem, aby ochránily ekosystémy a lidské zdraví.

Práce v důlním revíru ukázaly, že fytostabilizace je efektivní např. při snižování hladiny olova. Studie také naznačily, že prostřednictvím fytostabilizace může být sníženo loužení kovů jejich změnou ze stavu rozpustného na nerozpustný. Jedná se o alternativu k dalším běžně užívaným technologiím, které jsou dražší a agresivnější vůči prostředí. Chilský důlní průmysl produkuje ročně až 300 milionů tun minerálních částic.

Nová biotechnologická metoda je už aplikována v několika chilských státem vlastněných dolech. Další země jako Bolívie, Kolumbie nebo Kanada v současnosti vyhodnocují možnosti využití této nové technologie ve svých teritoriích.

Zdroj: http://www.miningglobal.com/tech/1202/Chile-Develops-New-PlantBased-Technology-for-Mining-Waste.

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top