Filipíny a Austrálie: revoluce geneticky upravených banánů

12.6.2023 |

Banány jsou předmětem zájmu řady biotechnologických společností. Pozornost médií i laiků upoutaly v nedávné době především diskuze o geneticky upravených banánech na Filipínách a v Austrálii. 

Biotechnologická společnost Tropic, která se zabývá úpravou genů pomocí CRISPR nejen u banánů, ale např. i u kávy, oznámila, že filipínské ministerstvo pro zemědělství označilo banán s upraveným genem pro snížení hnědnutí jako geneticky nemodifikovaný. Jedná se tak o první produkt s upraveným genem, který na Filipínách prošel legislativou, a tento „Tropic non-browning“ banán je tak možné volně dovážet a dále množit na Filipínách. 

Takto upravené banány mají výrazně snížit plýtvání potravinami a tím se současně podílet na snižování emisí CO2 až o 25 %, protože více než polovina banánů určených k vývozu se nestihne dostat ke spotřebiteli včas. Do budoucna by se měla úprava genů banánu zaměřit na editaci genů zodpovědných za odolnost vůči panamské chorobě. 

Podobná situace nastává v současné době i v Austrálii, kde se stále ještě usiluje o schválení komerčního pěstování geneticky modifikovaných (GM) banánovníků.

GM banán je modifikován tak, aby odolával plísni známé jako tropická rasa 4 (TR4) výše zmíněné panamské choroby, která celosvětově ohrožuje odvětví pěstování banánů Cavendish. 

Konkrétně odrůda QCAV-4 byla vyvinuta vyjmutím genu rezistence z divokého banánu, který je imunní vůči TR4, a jeho vložením do běžného banánu Cavendish. Plíseň nejprve napadá kořen rostliny, postupně ji likviduje, dokud rostlinu nevysuší a ta uvadne. 

Společně se žádostí o schválení byla podána také žádost o povolení prodávat plody a další produkty tohoto GM banánu jako potraviny. Nevýhodou však stále zůstává, že „běžné“ Cavendish ani modifikované QCAV-4 banány nejsou schopny pohlavního rozmnožování; každá namnožená rostlina je tedy identický klon, což znamená, že vložené geny se nedostanou do žádné jiné rostliny. 

Úřad pro regulaci genových technologií pečlivě zvažuje a prověřuje veškerá rizika, která pěstování geneticky modifikovaných banánovníků představuje, ale už nyní je jisté, že se jedná o velmi významný první krok. Pokud bude GM banán schválen, stane se prvním australským GM ovocem schváleným pro pěstování a konzumaci a zároveň prvním GM banánem schváleným na celém světě.

 

Zdroje: