...existují geneticky modifikované houby, které jsou odolné vůči hnědnutí?

GM houbyGM houby

Úpravou pomocí technologie CRISPR bylo docíleno toho, že obyčejná houba, jako např. hřib bílý, byla po genové úpravě odolná vůči hnědnutí. Modifikovány byly geny kódující enzym – polyfenoloxidasu (PPO), který je, obdobně jako u nehnědnoucích jablek, zodpovědný za hnědnutí. Technologií CRISPR-Cas9 bylo odstraněno jen pár bází v genomu houby, avšak vyřazen tím byl jeden gen ze šesti kódujících enzym PPO. Tímto vyřazením genu došlo ke snížení aktivity enzymu PPO až o 30 %, což znamená výrazné omezení procesu hnědnutí. Konečný produkt má také delší trvanlivost a odolnost vůči skvrnám způsobeným manipulací např. při sběru.

Na modifikaci hub pracoval již od roku 2015 rostlinný patolog Yinong Yang z Pensylvánské univerzity (Penn State), který produkt představil i skupině z USDA. Ti mu o rok později potvrdili, že houba modifikovaná pomocí technologie CRISPR-Cas9 nebude podléhat schválení USDA. Důvodem byl fakt, že neobsahuje cizorodou DNA z rostlinných škůdců, jako jsou viry a bakterie, tzn. neobsahuje transgeny, ale má změněný pouze vlastní genom.

Rozhodnutí USDA výrazně otevřelo cesty pro potenciální komercionalizaci této houby a je příslibem pro dokonalé šlechtění plodin se žádoucími vlastnostmi, jako např. nízké hladiny toxinů, odolnost vůči suchu, chorobám apod. Rovněž pomohlo a mělo by pomoct do budoucna s vývojem dalších GM plodin pomocí CRISPR-Cas9.

Více informací na toto téma můžete najít zde:

Autorky textu: Kristýna Kliková, Tereza Branyšová