Evropský úřad dal zelenou kukuřici s šesti modifikacemi

16.4.2019 |

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal koncem února letošního roku kladné vědecké stanovisko ke geneticky modifikované (GM) kukuřici, která obsahuje šest různých modifikací. Jde o GM kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 firmy Syngenta. Tato kukuřice je určena pouze pro dovoz a zpracování jako potravina a krmivo, nikoliv k pěstování v EU.

GM kukuřice se šesti modifikacemi, v angličtině označovaná jako „six-event stack maize“ vznikla klasickým křížením jednotlivých GM kukuřic, tj.:

  • Bt11 - Linie kukuřice Bt11 exprimuje protein Cryl Ab, který zajišťuje ochranu proti škůdcům z řádu Lepidoptera (např. zavíječ kukuřičný), a protein fosfinotrycin acetyltransferázu (PAT), který vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glufosinát amonný. (V EU schválena pro dovoz a zpracování v roce 2010.)
  • MIR162 - Linie kukuřice MIR162 exprimuje protein Vip3Aa (označený Vip3Aa20), který zajišťuje ochranu proti škůdcům z řádu Lepidoptera (např. zavíječ kukuřičný), a protein fosfomanóza izomerázu (PMI), který funguje jako selekční marker. (V EU schválena pro dovoz a zpracování v roce 2012.)
  • MIR604 - Linie kukuřice MIR604 exprimuje modifikovaný protein Cry3A (mCry3A), který zajišťuje ochranu proti škůdcům z řádu Coleoptera (např. bázlivec kukuřičný), a protein fosfomanóza izomerázu (MIR604 PMI), který funguje jako selekční marker. (V EU schválena pro dovoz a zpracování v roce 2009.)
  • 1507 - Linie kukuřice 1507 exprimuje protein Cry1F, který zajišťuje ochranu proti škůdcům z řádu Lepidoptera (např. zavíječ kukuřičný), a protein fosfinotrycin acetyltransferázu (PAT), který vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glufosinát amonný. (V EU schválena pro dovoz a zpracování v roce 2017.)
  • 5307 - Linie kukuřice 5307 exprimuje modifikovaný protein eCry3.1Ab, který zajišťuje ochranu proti škůdcům z řádu Coleoptera (např. bázlivec kukuřičný), a protein fosfomanóza izomerázu (MIR604 PMI), který funguje jako selekční marker. (V EU prozatím není schválena jako potravina a krmivo, má však kladné stanovisko EFSA.)
  • GA21 - Linie kukuřice GA21 exprimuje modifikovaný kukuřičný enzym 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntázu (mEPSPS), jež vyvolává toleranci k herbicidům obsahujícím glyfosát. (V EU opětovně schválena pro dovoz a zpracování v roce 2018.)

EFSA již jednotlivé GM kukuřice (i řadu jejich kombinací) dříve posuzoval z hlediska jejich bezpečnosti pro zdraví lidí a zvířat i pro životní prostředí. Vždy to bylo s kladným výsledkem, žádná rizika nebyla identifikována. Obdobně EFSA došel k závěru i u GM kukuřice s šesti modifikacemi: Je bezpečná a nutričně odpovídá srovnatelné ne-GM kukuřici. Ani její náhodné uvolnění do životního prostředí nepředstavuje riziko.

Stanovisko EFSA bylo zveřejněno v dubnovém vydání EFSA Journal, vol. 17, issue 4. Tento veřejně a online dostupný časopis publikuje závěry a stanoviska EFSA, vědeckého orgánu při Evropské komisi. Výstupy EFSA se týkají zejména posouzení rizik GM potravin a krmiv se zaměřením na nutriční otázky, na zdraví zvířat a welfare, na zdraví a ochranu rostlin.

Kompletní stanovisko EFSA ke GM kukuřici se šesti modifikacemi je ke stažení zde.

Kladné stanovisko EFSA samo o sobě ještě neznamená uvedení GM kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 na trh v EU. Tato GM kukuřice musí ještě předtím projít schvalovacím procesem, kde se k jejímu uvedení na trh budou vyjadřovat všechny členské státy unie.

 

Zdroje:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5635

https://www.mzp.cz/__C1256E7F0041C8C2.nsf/gmo-all?OpenView

(Ministerstvo životního prostředí, Registr povolených GMO – souhrn)