Evropa transgenní plodiny nepotřebuje, má spíše nadbytek potravin

Transgenní plodiny podstatně zvyšují úrodu zejména v rozvojových zemích, kde jsou velké ztráty způsobené škůdci. Ve vysoce chemizovaném zemědělství je přírůstek výnosů malý, pokud vůbec. Pro Evropu má racionálně použitá transgenose v prvé etapě význam ve snížení chemizace, šetrnějším zacházení s půdou a omezení výjezdů techniky a pracnosti, což má pozitivní důsledky jak v ekologii, tak v ekonomii. V druhé etapě otevírá možnost zavedení plodin o výhodných vlastnostech pro spotřebitele.