EU se musí vrátit k vědě

30.4.2018 |

EU musí obnovit hodnocení bezpečnosti geneticky modifikovaných organismů (GMO), které bude vycházet z vědeckých základů, a eliminovat nadbytečné testování na zvířatech. To je poselství tiskové zprávy EuropaBio (organizace reprezentující biotechnologický průmysl v EU), která reaguje na nový předpis v oblasti hodnocení rizik GMO. Viz informace Biotrinu ze dne 19. 3. 2018.

Beat Späth, ředitel sekce zemědělských biotechnologií při EuropaBio, doslova řekl: "Ve světle jasných vědeckých dat musí skončit politické vměšování se do do hodnocení rizik GMO. Pokud EU bere seriózně svoji vlastní legislativu, která má za cíl minimalizovat použití zvířat pro vědecké účely, a svoji politiku, v které se odvolává na vědu, pak by (v případě GMO) neměly být dále vyžadovány zbytečné a nehospodárné testy na zvířatech".

Späth se přitom opírá o výsledky výzkumných projektů EU, konkrétně GRACE, G-TwYST and GMO90+, které byly nedávno zveřejněny. Tyto projekty, které daňové poplatníky EU stály více naž 11 milionů EUR, opětovně dokázaly, že požadavek na provádění krmných studií s potkany postrádá vědecké odůvodnění.

V roce 2013 uložila EU povinnost provádět 90-ti denní krmné studie na potkanech v rámci hodnocení rizik GM potravin a krmiv, a to navzdory nesouhlasnému stanovisku vlastního vědeckého orgánu, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který tyto studie označil za nadbytečné. Tento požadavek EU tak zůstal v jasné kontradikci s globálně přijímaným principem hodnocení rizik založeným na vědeckém základě. Na konci roku 2015 opětovně vědecká komunita, v rámci projektu GRACE, financovaného z prostředků EU, prohlásila, že není žádné vědecké opodstatnění pro 90-ti denní krmné studie.

Provedení krmné studie v rámci hodnocení bezpečnosti GM produktu nepřináší přidanou hodnotu, ani nepřidává na důvěryhodnosti schvalovacího systému GMO v EU z pohledu dovozců. Pouze přináší další zbytečné průtahy ve schvalovacím procesu a zbytečně zatěžuje zvířata.

Dle Spätha EuropaBio podporuje důvěryhodný systém posouzení bezpečnosti GM produktů, tento systém však musí vycházet z vědeckých základů.

 

 
Zdroj:

http://www.europabio.org/agricultural-biotech/publications/eu-must-reinstate-science-gmo-safety-assessment-and-eliminate