Detekce COVID-19 s pomocí CRISPR testů

27.4.2020 |

Výzkumní pracovníci na katedře biomedicínského inženýrství University of Connecticut Health Center (USA) pracují na vývoji nové, levné diagnostické platformy založené na technice CRISPR pro detekci infekčních chorob, včetně koronaviru SARS-CoV-2. Tým docenta Changchun Liu vyvinul metodu nazvanou „All-In-One-Dual CRISPR-Cas12a“ (AIOD-CRISPR), která umožňuje jednoduchou, rychlou a citlivou detekci virů SARS-CoV-2 a HIV. Tato diagnostika je určena k použití doma nebo na malých klinikách.

„Nedávné vypuknutí nového onemocnění COVID-19 se rychle rozšířilo po celém světě," říká Liu. „Rychlá a včasná detekce viru SARS-CoV-2, který tuto nemoc způsobuje, usnadní včasný zásah a sníží riziko přenosu nemoci. Naše metoda má velký potenciál pro vývoj molekulární diagnostiky point-of-care příští generace.“

V současné době jsou pro diagnostiku COVID-19 využívány dva základní přístupy.

První z nich, doporučený Světovou zdravotnickou organizací (WHO), je založen na průkazu virové RNA, kdy je po izolaci RNA amplifikován úsek virové nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR).

Druhý, pomocný laboratorní přístup, je založen na průkazu imunoglobulinů IgG a IgM. Jeho výhodou je rychlost provedení a nízká cena, hlavní nevýhodu pak představuje několikadenní diagnostické okno.

Nová metoda, navržená docentem Liu, je založena na principu prvního z uvedených přístupů, tedy průkazu virové RNA, avšak je prováděna za jiných podmínek. Zatímco metoda PCR je v současnosti považována za „zlatý standard“ pro diagnostiku onemocnění, k jejímu provedení je potřeba drahé vybavení a dobře vyškolený personál.

Metoda AIOD-CRISPR je na rozdíl od PCR izotermická (~ 37 °C), probíhá při jedné teplotě po celou dobu reakce, a oproti jiným metodám založeným na izotermální amplifikaci nukleových kyselin (např. LAMP, angl. Loop Mediated Isothermal Amplification) má lepší citlivost a specificitu.

Vědci v Liuově laboratoři systémem AIOD-CRISPR úspěšně detekovali DNA i RNA obou cílových virů SARS-CoV-2 a HIV. Funkčnost metody byla dále ověřena pomocí detekce HIV-1 RNA extrahované ze vzorků lidské plazmy a bylo dosaženo výsledků srovnatelných s metodou PCR.

Vyvinutou metodu chtějí vědci integrovat do mikrofluidního diagnostického zařízení a vytvořit tak přenosnou platformu, pomocí níž by bylo možné rychle diagnostikovat SARS-CoV-2 i mimo laboratoř.

Tým vědců z laboratoře docenta Liu se dlouhodobě zaměřuje na vývoj jednoduchých diagnostických technologií pro detekci infekčních chorob. Není to poprvé, kdy reagoval na propuknutí nového onemocnění inovativní diagnostickou technologií. Během epidemie horečky Zika v letech 2015 – 2016 laboratoř vyvinula molekulární diagnostickou platformu, k níž nejsou potřeba žádné speciální přístroje, pro detekci virů Zika.

 

Zdroje:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.19.998724v1

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18041

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25727