BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Databáze NBT plodin

BIOTRIN vytvořil a aktuálně zveřejnil na svých webových stránkách novou databázi, která je přístupná na tomto odkazu: Databáze NBT plodin | BIOTRIN


Jedná se o databázi zaměřenou na geneticky upravené plodiny, u nichž byla ke šlechtění použita některá z inovativních, nových technik šlechtění (NBT, z angl. New Breeding Techniques). 


Zdroj obrázku: Publikace Moderní biotechnologie v kostce – výzkum a zemědělská praxe (2021)


V databázi jsou prozatím zahrnuty plodiny, které prošly genovou editací (GE), konkrétněji jednou ze čtyř různých technik cílené mutageneze: CRISPR/Cas, TALEN, mutagenezí řízenou meganukleasami či s pomocí oligonukleotidů.

Cílem databáze je poskytnout českému spotřebiteli informaci o GE plodinách, které se již pohybují nebo by se v blízké době mohly pohybovat na světovém trhu; aktuálně není žádná GE plodina povolena pro evropský trh. Na rozdíl od klasických geneticky modifikovaných (GM), transgenních plodin, které se již na evropském trhu vyskytují. 

Klasické GM plodiny jsou systémem podchyceny, neboť podléhají určitému stupni regulace jak v EU, tak i v zemích třetího světa a jsou dohledatelné s pomocí zavedených detekčních metod. Existují přehledné databáze, v kterých najdete kompletní seznamy schválených GM plodin, např. GMO Register Evropské Komise nebo GM Approval Database ISAAA.

U GE plodin to tak jednoduché není. V EU sice, díky rozhodnutí Evropského soudního dvora, zatím také spadají pod stejnou regulaci jako klasické GM organismy (GMO), ale některé země třetího světa je za GMO nepovažují. V mnoha případech tak tyto GE plodiny získávají (mimo EU) tzv. status „deregulace“, tj. povolení pro trh bez dalšího sledování, označování aj. 

Navíc u nových plodin, získaných s pomocí GE, může vyvstat problém jejich dohledatelnosti a detekovatelnosti, neboť zavedené metody nemusejí být dostačující – viz např. článek BIOTRINu „Omezené možnosti detekce potravin a krmiv získaných novými technikami šlechtění“ ze dne 19. 7. 2019.

Snahou této databáze je tedy zachytit GE plodiny, u kterých je známá informace o jejich vývoji a zejména o (blížícím se) uvedení na trh, a to i ve statutu „deregulováno“.

Východiskem pro výběr položek do databáze je platforma EUginius (společná iniciativa německého úřadu BVL a holandského výzkumného centra WFSR ve Wageningenu), zaměřená na podchycení nejen klasických GMO, ale i GE plodin.

Texty pro jednotlivé položky vznikají na základě zveřejněných vědeckých článků, případně veřejně dostupných odkazů na příslušné rozhodnutí regulatorních orgánů (zejména amerického úřadu USDA – obdoba našeho Ministerstva zemědělství). 

Texty jsou doprovázeny originálními obrázky, jejichž autorkami jsou Ing. Barbora Hošková z VŠCHT v Praze a Darija Chrobok, DC SciArt.


Ing. Barbora Hošková, VŠCHT v Praze         (c) Daria Chrobok, DC SciArt


V databázi lze vyhledávat dle různých kritérií jako např. druh plodiny, technika genové úpravy, zacílení úpravy plodiny (na pěstitele, spotřebitele, zpracovatele aj.) či stav uvedení NBT plodiny na trh v EU.

Databáze prozatím obsahuje 34 položek; předpokládáme její pravidelnou aktualizaci, a to jak z pohledu revize stávajících položek (zejména jejich stavu uvedení na trh), tak i doplňování dalších položek.

Vytvoření databáze NBT plodin finančně podpořily Velvyslanectví USA v České republice a Potravinářská komora ČR – publikace vznikla v rámci Priority D (Bezpečnost potravin) výboru pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2021).

 

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top