Co všechno přinesl letošní rok

20.12.2015 |

Blíží se konec roku, a tak je ten správný čas na závěrečné bilancování.

Můžeme říci, že letošní rok byl bohatý na události v oblasti biotechnologií, a to jak po stránce vědecko-výzkumné, tak i té aplikační – mnoho věcí se událo v oblasti ekonomicko-obchodní, politické i spotřebitelské. Pojďme si ty nejdůležitější z nich připomenout.

Hlavními tématy letošního roku v EU byly národní zákazy GMO a nové techniky šlechtění (rostlin). Zatímco u národních zákazů pěstování (které se nezakládají na vědeckých důkazech o škodlivosti GM plodin), se podařilo záměr prosadit, u dovozu a zpracování GM potravin a krmiv je dosažení cíle složitější. Tady už se nehraje jen o evropské životní prostředí, ale o narušení mezinárodních obchodních vztahů s třetími zeměmi, a do toho se vrcholní evropští politici jen tak snadno nepouštějí.

Nové techniky šlechtění rostlin jsou pro rozhodovací orgány EU snad ještě tvrdším oříškem. Za prvé nejde jen o jednu jasně definovanou záležitost. Existuje několik již známých typů nových šlechtitelských metod, které jsou na pomezí klasického šlechtění a GMO, a další nové techniky vznikají. EU se s tímto problémem potýká už od roku 2007 a stále není situace vyřešená. Viz listopadové číslo Světa biotechnologií.

Navzdory upachtěné Evropě se výzkum v oblasti biotechnologií ve světě nezastavil a v letošním roce přinesl např. několik pokroků v oblasti GM rýže, zvýšení efektivity fotosyntézy v GM rostlinách, vznik nové databáze pro identifikaci neznámých funkcí rostlinných genů; světlo světa spatřila nová GM jablka, která hnědnou pomaleji; podařilo se vyzkoumat levnější produkci léku proti rakovině nebo např. způsob, jak redukovat negativní účinky kontaminovaných potravin pomocí GM rostlin.

Letošní rok přinesl i novinky ze světa geneticky modifikovaných zvířat: v USA byl povolen první GM živočich jako potravina – losos AquAdvantage, uvažovalo se o uvedení prvního GM živočicha – vrtule olivovníkové – do životního prostředí v EU, jihokorejskému výzkumu se podařilo vytvořit GM prase se zdvojeným osvalením,

Z pohledu pěstování GM plodin se letos opakoval stejný scénář jako vloni – zaznamenali jsme celosvětový vzestup a domácí pád ploch s  GM plodinami. Horlivé diskuze proběhly o zdravotní škodlivosti glyfosátu. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal nové metodické pokyny pro hodnocení rizik GMO.

Česká veřejnost měla přístup k aktuálním informacím i díky seminářům s GMO tematikou, které proběhly pod taktovkou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Zkrátka a dobře, zajímavých témat bylo v letošním roce více než dost. Věříme, že i příští rok přinese mnoho dalších novinek v oblasti biotechnologií, o kterých Vás budeme moci informovat. A budeme rádi, pokud nám zachováte svoji přízeň.

Do té doby Vám přejeme klidný zbytek adventu, radostné a pohodové Vánoce, veselý vstup do nového roku a v něm naplnění Vašich osobních přání.

S poděkováním za Vaši přízeň se v letošním roce loučí a na nový rok 2016 těší kolektiv Biotrinu.