Co je Bílá biotechnologie?

Bílá Biotechnologie je vznikající odvětví v rámci moderní biotechnologie, které slouží průmyslu. Používá živé buňky jako jsou plísně, kvasinky nebo bakterie i enzymy pro tvorbu produktů a služeb. Živé buňky mohou být používány buď přímo nebo vylepšené, aby fungovaly jako „buněčné továrny“ pro produkci enzymů pro průmysl. Také mohou být používány pro výrobu antibiotik, vitamínů, vakcín a proteinů pro použití v lékařství.

Enzymy jsou přítomné ve všech živých organismech: kdykoliv je nějaká látka přeměňována v jinou, příroda používá enzymy, aby proces urychlila. Enzymy nabízejí biologickou cestu a čistší řešení oproti chemické syntéze určitých průmyslových produktů. Enzymy jsou eko-efektivní; spotřebují méně vody, méně surovin a méně energie. Dopad na životní prostředí je minimalizován, zatímco jsou vyráběny lepší produkty za nižší náklady.

Bílá biotechnologie může přispět k udržitelnějšímu životnímu prostředí. Její postupy nebudou dál zatěžovat svět dnešními ekologickými problémy. Od Bílé biotechnologie se očekává zásadní přínos pro životní prostředí, spotřebitele a průmysl, například:    

  • Snížení znečištění a méně odpadu
  • Snížení spotřeby energie, surovin a vody
  • Povede k lepší kvalitě potravin
  • Vytvoří nové materiály a bio-paliva z odpadu
  • Poskytne alternativu některým průmyslovým chemickým procesům.

Další informace naleznete na internetové stránce EuropaBio:

http://www.europabio.org/pages/white_biotech.asp