Brazílie schválila komercializaci a pěstování GMO pšenice

22.5.2023 |

Po důkladném vyhodnocení všech rizik umožnila brazilská Komise pro národní biobezpečnost (National Biosafety Commission) pěstovat a uvést na trh geneticky modifikovanou variantu pšenice HB4. Do této varianty byl vnesen transkripční faktor hahb-4 pocházející ze slunečnice roční, který se váže na část genomu umožňující reakci na dehydrataci. Rostlina je tedy mnohem odolnější vůči nedostatku vody.

Tato technologie, která byla použita také pro zlepšení vlastností sóji luštinaté, dokáže v suchých oblastech zvýšit výnos až o 40 %. Její pěstování v subtropických oblastech navíc umožňuje střídání plodin v rámci jednoho roku – pšenice v obdobích sucha a letních luskovin v době, kdy je vody dostatek. 

Použití pšenice HB4 pro potraviny a krmiva bylo v Brazílii povoleno již od roku 2021. Pěstovat se však zatím mohla pouze v Argentině. Obě tyto země patří v rámci Jižní Ameriky mezi největší pěstitele pšenice. Samotná Brazílie ji pěstuje na 2-3 milionech hektarů půdy a spolu s Argentinou pokrývají 90 % produkce celého kontinentu. Je velice pravděpodobné, že s použitím pšenice odolné vůči suchu se toto číslo ještě zvýší. Kromě výše uvedených zemí umožňují použití HB4 pšenice pro potraviny a krmiva také Spojené státy americké, Kolumbie, Nový Zéland, Austrálie, Nigérie a nově také Jižní Afrika a Indonésie. Vzhledem k celosvětově vzrůstajícím problémům s nedostatkem vody je však jen otázkou času, kdy povolení udělí i další země.

 

Zdroj:
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=20077