BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Brazílie schválila komercializaci a pěstování GMO pšenice

Po důkladném vyhodnocení všech rizik umožnila brazilská Komise pro národní biobezpečnost (National Biosafety Commission) pěstovat a uvést na trh geneticky modifikovanou variantu pšenice HB4. Do této varianty byl vnesen transkripční faktor hahb-4 pocházející ze slunečnice roční, který se váže na část genomu umožňující reakci na dehydrataci. Rostlina je tedy mnohem odolnější vůči nedostatku vody.

Tato technologie, která byla použita také pro zlepšení vlastností sóji luštinaté, dokáže v suchých oblastech zvýšit výnos až o 40 %. Její pěstování v subtropických oblastech navíc umožňuje střídání plodin v rámci jednoho roku – pšenice v obdobích sucha a letních luskovin v době, kdy je vody dostatek. 

Použití pšenice HB4 pro potraviny a krmiva bylo v Brazílii povoleno již od roku 2021. Pěstovat se však zatím mohla pouze v Argentině. Obě tyto země patří v rámci Jižní Ameriky mezi největší pěstitele pšenice. Samotná Brazílie ji pěstuje na 2-3 milionech hektarů půdy a spolu s Argentinou pokrývají 90 % produkce celého kontinentu. Je velice pravděpodobné, že s použitím pšenice odolné vůči suchu se toto číslo ještě zvýší. Kromě výše uvedených zemí umožňují použití HB4 pšenice pro potraviny a krmiva také Spojené státy americké, Kolumbie, Nový Zéland, Austrálie, Nigérie a nově také Jižní Afrika a Indonésie. Vzhledem k celosvětově vzrůstajícím problémům s nedostatkem vody je však jen otázkou času, kdy povolení udělí i další země.

 

Zdroj:
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=20077

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top