Brazílie: schválení GM komárů v boji proti horečce dengue

22.4.2024 | Kristýna Kliková

Vědci v Brazílii schválili v březnu letošního roku uvolnění geneticky modifikovaných komárů do volné přírody ve snaze zmírnit exponenciálně rostoucí počet případů horečky dengue, která představuje vážné hrozby ve formě epidemie. Horečka dengue je vážným horečnatým onemocněním, které se přenáší komáry a šíří mezi lidmi. Mezi její příznaky patří vysoká horečka, bolesti kloubů a svalů, nechutenství, vyrážky a v některých případech i krvácivé projevy.

Britská společnost Oxitec se specializuje na výzkum a vývoj geneticky modifikovaných (GM) komárů. S cílem potlačit přenos horečky dengue, který zprostředkovávají pouze samičky komárů druhu Aedes aegypti, vyvinula Oxitec samce tohoto druhu s genetickou úpravou, která vede k úmrtí samičího potomstva ještě před dosažením dospělosti. Tímto zásahem se očekává redukce populace komárů v postižených oblastech.

Proces začíná umístěním vajíček komárů do speciální krabičky, do které se přidá voda k jejich aktivaci. V krabičkách proběhne celý vývojový cyklus, který trvá přibližně 10 dní, a dospělý GM hmyz je následně vypuštěn do volné přírody. Zde se pak může množit pouze GM populace komárů, což vede k postupné redukci velkého množství hmyzu. Samci ztrácejí schopnost kousání a samičky po páření s těmito samci nepřežijí, čímž je úspěšně regulována populace komárů.

V Brazílii začala být situace závažná na začátku roku, kdy během prvních dvou měsíců bylo zaznamenáno více než 970 000 případů horečky dengue, což přetížilo brazilské nemocnice. Bylo hlášeno minimálně 500-600 obětí. Město Sao Paulo dokonce vyhlásilo ke konci února stav nouze. Krize způsobená horečkou dengue má kořeny ve dvou hlavních faktorech. Vlhké a teplé počasí výrazně ovlivnilo populaci komárů šířících tuto nemoc. Současně se šíří všechny čtyři typy viru a jen málo obyvatel Brazílie má imunitu proti všem typům.

Již před dvěma roky se brazilské úřady pokusily bojovat s vysokým výskytem horečky dengue jiným způsobem – pomocí infikování komárů běžnou bakterií Wohlbachia, která měla zesílit imunitní reakci komárů a ztěžovat růst viru dengue. Toto vedlo k vývoji nevylíhnutých vajíček komárů, což mělo za následek snížení populace komárů. Mezi další možnosti v boji s infikovanými komáry patří také nová vakcína z Japonska, která je podávána nejrizikovějším skupinám obyvatelstva, a stále se vyvíjí i domácí brazilská vakcína proti horečce dengue. 

I přes víru v účinnost a efektivitu snížení populace komárů pomocí GM jedinců je potřeba pokračovat v dalším vývoji a zkoumání účinných metod v boji proti komárům, aby byla zajištěna dlouhodobá kontrola nad jejich populací a prevence šíření nemocí.

 

Zdroje: