Biotechnologická firma Sotio v ČR testuje nový lék na rakovinu prostaty

26.5.2014 |

Biotechnologická firma Sotio zahájila třetí, vrcholnou fázi klinického testování léku na rakovinu prostaty, který vyvíjí. Do mezinárodní studie nazvané Viable bude celkem zařazeno na 1170 lidí z Evropy, USA a Ruska. V moderní historii je to vůbec poprvé, co do takovéto fáze klinického vývoje vstoupila firma z České republiky.

Sotio už několik let pracuje na nové vakcíně na léčbu prostaty - označuje ji zatím zkratkou DCVAC/PCa. Lék se vyrábí z takzvaných dendritických buněk, jež jsou součástí imunitního systému člověka. Buňky se odebírají pacientovi, vakcína se vyrábí nemocnému "na míru" a v těle vyvolává imunitní reakci proti nádorovému bujení.

Vakcína musí jako každý nový lék projít třemi fázemi klinického hodnocení. Zatím má za sebou dvě fáze, jichž se zúčastnilo několik set pacientů v různých fázích rakoviny prostaty. Třetí, nejrozsáhlejší a nejnákladnější fáze klinického testování se provádí v nemocnicích celkem dvaceti států. Cílem je ověřit účinnost a bezpečnost vakcíny, jež se bude podávat jako doplněk ke standardní chemoterapii u mužů s metastázujícím karcinomem.

"Zatímco chemoterapie přechodně snižuje množství nádorových buněk, léčba pomocí přípravku DCVAC/PCa může vyvolat imunitní reakci namířenou proti nádorovým buňkám. Může jejich další růst zpomalit nebo držet pod kontrolou. Studie bude ověřovat hypotézu, že kombinace těchto dvou druhů terapií má synergický účinek a vede k prodloužení života léčených pacientů," uvedl Radek Spíšek, ředitel Sotia pro vědu a výzkum.

V Česku by studií podle předpokladů měly za rok projít desítky lidí. Účastnit se jí ale mohou jen někteří muži v pokročilém stadiu nemoci. Kritéria jsou předem daná a posvěcená úřady lékařského oboru. Pacienti mají možnost přihlásit se ke klinické zkoušce na místech, kde se zabývají léčbou metastatického karcinomu prostaty. Jde například o zdravotnická zařízení v Praze, Ostravě, Brně, Plzni, Jihlavě, Hradci Králové nebo Pelhřimově.

Více informací na stránkách společnosti Sotio (tisková zpráva ze dne 22.5.2014 "SOTIO zahajuje VIABLE – III. fázi globální klinické studie léčby karcinomu prostaty imunoterapeutickým přípravkem")

 

Zdroje: http://www.sotio.com/aktuality/sotio-zahajuje-viable-iii-fazi-globalni-klinicke-studie-lecby-karcinomu-prostaty-imunoterapeutickym-pripravkem-dcvac-pca-154-1 a

http://zpravy.idnes.cz/kellneruv-lek-na-rakovinu-se-zacal-testovat-v-madarsku-p1w-/domaci.aspx?c=A140522_124903_domaci_jav#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6