BIOCEV - věda a výzkum světové úrovně v ČR

30.6.2016 |

16. června t.r. bylo uvedeno do plného provozu vědecko-výzkumné centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy s názvem BIOCEV.

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů AV ČR - Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie - a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze - Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta. Cílem projektu je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje.

Projekt BIOCEV byl schválen Evropskou komisí na podzim 2011. O rok později byla spuštěna vlastní realizace. Slavnostní poklepání základního kamene proběhlo v říjnu 2013 a oficiální ukončení stavby 18. prosince 2015. Výzkumné aktivity však započaly již v roce 2012, tedy v době, kdy projekt existoval jen na papíře a vědecké týmy na svých původních pracovištích. V současné době pracuje v centru více než 390 vědeckých a technických pracovníků, z čehož téměř třetina pochází ze zahraničí.

Mezi aktuální výsledky vědeckých týmů z centra BIOCEV patří např. unikátní vakcína pro léčbu infekčních onemocnění, historicky první zdokumentování vývoje zubu, které může pomoci v boji proti rakovině, nebo revoluční objev organismu bez mitochondrií neboli „buněčných elektráren“. Výzkumné týmy BIOCEV již publikovaly více než 320 vědeckých výstupů včetně článků v prestižních zahraničních časopisech.

Zdroj: http://www.biocev.eu/vedecko-vyzkumne-centrum-biocev-zahajilo-provoz-pracovat-v-nem-bude-az-600-vedcu-a-studentu/