Bezdůvodně přísná regulace GMO v EU

14.5.2019 |

Politika EU v oblasti geneticky modifikovaných organismů (GMO) je extrémně přísná, a de facto znemožňuje schválení nové GM plodiny (pro pěstování) v EU. „Rizika a nepřirozenost“, na kterých je politika GMO v EU založena, však takovou restriktivní regulaci nemohou ospravedlnit, došli k závěru dánští vědci v aktuálně zveřejněné studii.

Nejen přírodovědci, biotechnologové, chemici a zástupci dalších přírodovědných oborů volají po změně postojů Evropské komise a Evropského parlamentu, ale připojují se také vědci z humanitní oblasti a upozorňují na potřebu odstranění restrikcí.

Fakulta humanitních věd Univerzity Kodaň a Technická univerzita v Dánsku se společně zabývaly problematikou GMO z filozofického pohledu, a to zejména hodnocením přirozenosti či nepřirozenosti provedených genetických změn. Závěry dánských výzkumníků byly zveřejněny v časopise Transgenic Research pod názvem „Are current EU policies on GMOs justified?“.

Píše se v nich například, že regulace EU stojí v cestě důležitým zemědělským inovacím, které mohou přinést řešení v rámci klimatických změn. Dále studie považuje GM plodiny za vhodné pro ekologické zemědělství, resp. konzistentní s jeho principy.

Skutečnost, že plodina byla geneticky modifikována, sama o sobě nepředstavuje riziko. Pokud hovoříme o riziku, to je spjato s uvedením do oběhu nové odrůdy s neznámými vlastnostmi, které mohou mít negativní efekt na životní prostředí nebo zdraví lidí a zvířat. Dle autorů studie tak jakékoliv zavedení nové odrůdy na trh, která se kompozičně odlišuje, přináší rizika, ať už je to GMO nebo není. Domnívají se tedy, že GMO by neměly být posuzovány jinak než podobné nemodifikované produkty, pokud jsou jejich rizika srovnatelná.

Co se týká nepřirozenosti GMO, je to běžný argument proti GM plodinám a potravinám z nich vyrobených, specificky zmíněný v legislativě EU. Autoři studie zdůrazňují, že GM plodiny jsou považovány za nepřirozené, přestože obsahují pouze minimální změny genomu oproti konvenčně vyšlechtěným plodinám. Naopak, tyto „konvenčně“ vyšlechtěné plodiny jsou mnohem více nepřirozené ve srovnání se svým divokým předchůdcem, ze kterého vzešly. Byly získány např. chemickými zásahy nebo ozařováním. Někdy dokonce prošly tolika změnami v rámci „konvenčního“ šlechtění, že mezi nimi jen těžko hledáme jakoukoliv příbuznost.

Jinými slovy, dle dánských vědců: „Je skutečně obtížné najít spolehlivý argument z hlediska (ne)přirozenosti GM plodin, který by ospravedlňoval přísnou regulaci GMO v EU. A to, i když uvažujeme o všech možných filozofických argumentech týkajících se přírodních hodnot a přirozenosti.“

 

Zdroj:

https://humanities.ku.dk/news/2019/risk-and-unnaturalness-cannot-justify-eus-strict-policy-on-gmo/