…existují speciální jablka, tzv. arktická jablka Arctic Golden, která jsou geneticky modifikovaná tak, aby po rozkrojení nepodléhala hnědnutí?

Arktická jablka jsou známá svou výjimečnou šťavnatostí a schopností odolávat hnědnutí po rozkrojení, čímž si uchovávají svou chuť a výživovou hodnotu. Hnědnutí nastává především díky obsahu chemických látek nazývaných polyfenoly, které po reakci se vzdušným kyslíkem vyvolávají hnědnutí dužiny. Tento proces je podnícen aktivitou enzymů polyfenoloxidázy (PPO), které katalyzují již zmíněnou reakci kyslíku s fenoly obsaženými v jablku. Běžně jsou enzymy PPO a polyfenoly odděleny v různých částech jablečných buněk, což udržuje jablka čerstvá (vnitřek jablka má bílou až mírně žlutozelenou barvu). Avšak rozkrojením plodu se tato oddělení naruší a je umožněna interakce enzymu PPO s polyfenoly, což vede ke hnědnutí dužiny. I když některé odrůdy jablek jsou méně náchylné k hnědnutí než jiné, dosud nebyl tento proces zcela eliminován.

Nejjednodušší způsob, jak ovlivnit proces hnědnutí, je potlačení enzymové aktivity PPO. Vědci ze společnosti Okanagan Specialty Fruits využili biotechnologické techniky zvané RNA interference k potlačení aktivity genu řídícího enzym PPO, tzv. „umlčení genu“ (gen anti-PPO) . V případě umlčení genu jablko enzym neuvolňuje a jablko se stává odolným vůči hnědnutí.

Jakmile vědci vytvořili gen anti-PPO, bylo nutné jej bezpečně vložit do genomu jabloně. Pro vytvoření nové odrůdy zvané Arctic Apple vědci začali s pupeny jabloní Golden Delicious, do kterých vložili upravený kus genetického materiálu zvaný transgen, který obsahoval gen anti-PPO. Poté, co bylo ověřeno, že rostliny přijaly transgen, byly pěstovány až do dospělosti, kdy z nich vzešla jablka známá nyní jako Arctic Apple.

Výzkum těchto jablek probíhal po dobu více než 10 let v USA a Kanadě, přičemž arktická jablka byla v roce 2018 schválena pro lidskou potřebu. V současné době se již pracuje na vývoji nových odrůd verze jablek Granny Smith a Fuji, které již získaly schválení od amerického ministerstva zemědělství (USDA). Pokud se tyto jablka, která nehnědnou, prosadí na trhu a stanou se komerčně úspěšnými, mohlo by to představovat významný krok v boji proti plýtvání potravinami. 

Více informací na toto téma můžete najít zde: 

Autorky textu: Kristýna Kliková, Tereza Branyšová