Africký boj s nepříznivými klimatickými podmínkami pomocí GM plodin

1.8.2022 |

Nepříznivé klimatické podmínky pro pěstování základních plodin sužují Afriku odnepaměti. Nedostatek potravin se stále prohlubuje, proto se naděje afrických výzkumníků, šlechtitelů i farmářů upínají k vývoji geneticky modifikovaných (GM) plodin odolných vůči suchu a dalším problematickým environmentálním faktorům. Z celého výčtu nedávných výzkumných i polních pokusů stojí za zmínku např. nigerijské národní zkoušky výkonnosti GM kukuřice TELA odolné vůči suchu a hmyzu nebo úspěch egyptských vědců, kteří vyvinuli GM pšenici odolnou vůči zasolení a nedostatku vody.

Nigérie zahajuje národní testy produkční výkonnosti kukuřice odolné vůči suchu a hmyzu známou pod názvem TELA. Pro zemědělce je to obrovský krok směrem k lepší produktivitě a odolnosti proti škůdcům.

Transgenní kukuřici TELA, která vykazuje odolnost proti padlí, zavíječi kukuřičnému a je tolerantní vůči mírnému suchu, vyvinuli vědci z Ústavu zemědělského výzkumu na Ahmadu Bello University. Název TELA byl odvozen z latinského slova tutela, což znamená ochrana. Kukuřice TELA již dříve prošla omezenými polními pokusy a 8. října 2021 získala od nigerijské vlády environmentální povolení k hodnocení a pěstování v otevřeném prostoru.

Národních testů produkční výkonnosti se zúčastní 180 náhodně vybraných zemědělců z deseti států s různými agroekologickými podmínkami. Cílem zkoušek je potvrdit účinnost technologie a ukázat přizpůsobivost odrůdy. Výsledky zkoušek budou rovněž použity při žádosti o komerční schválení kukuřice TELA. Nigérie dosud schválila GM bavlnu a kravský hrách. TELA je tak první odrůdou kukuřice, která je zde blízko přijetí a v případě úspěchu by tak Nigérie navázala na Jihoafrickou republiku, kde je TELA již schválena.

Další významnou plodinou je pšenice, na jejíž odolnost se zaměřili egyptští vědci. Tým výzkumníků z Egyptského úřadu pro atomovou energii (EAEA) vyvinul GM pšenici s vysokou výnosností, tolerancí k zasolené půdě a odolností vůči nedostatku vody. V nedávné době zahájili její sklizeň v areálu úřadu ve městě Inšás.

GM pšenice dokáže vyprodukovat více než čtyři tuny zrní z akru půdy, což je téměř o jednu tunu více než u běžně pěstovaných egyptských odrůd pšenice, a její vypěstování trvá pouze 140 dní. Díky zmíněným výhodám se předpokládá, že může zvýšit místní produkci pšenice o 33 % a snížit potřebu dovozu.

 

Zdroje: