5. Mezinárodní konference o potravinářství a biotechnologiích

30.9.2013 |

V březnu příštího roku se uskuteční mezinárodní konference zaměřená na téma biotechnologií, a to zejména ve vztahu k potravinám - 5th International Conference on Food Engineering and Biotechnology. Konference se bude konat v Malajsii a dává si za cíl propagovat výzkum a vývoj ve zmiňovaném oboru. Dalším cílem je podpořit výměnu informací mezi výzkumníky, vývojáři, inženýry, ale i studenty a praktikanty z celého světa.

Témata, která jsou z pohledu organizátorů pro konferenci vítaná, zahrnují:

 • různé druhy biotechnologií – zemědělské, potravinářské, environmentální, farmaceutické průmyslové, lékařské, rostlinné, živočišné, mořské aj.
 • mikrobiologie a technologie založené na mikroorganismech
 • bioremediace znečištěných lokalit
 • bioinformatika
 • enzymové inženýrství
 • struktura DNA a RNA a jejich sekvenování
 • regulace genů a databáze genetických expresí
 • proteinové a genové nosiče
 • buněčné a tkáňové inženýrství
 • umělé orgány a implantáty
 • biosensory a molekulární diagnostika
 • nanotechnologie
 • a další.

Tématicky zaměřené příspěvky lze stále posílat elektronicky na adresu organizátorů, a to do 20.10.2013. Další podrobnosti ke konferenci lze najít na příslušných internetových stránkách.