BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

5. Mezinárodní konference o potravinářství a biotechnologiích

V březnu příštího roku se uskuteční mezinárodní konference zaměřená na téma biotechnologií, a to zejména ve vztahu k potravinám - 5th International Conference on Food Engineering and Biotechnology. Konference se bude konat v Malajsii a dává si za cíl propagovat výzkum a vývoj ve zmiňovaném oboru. Dalším cílem je podpořit výměnu informací mezi výzkumníky, vývojáři, inženýry, ale i studenty a praktikanty z celého světa.

Témata, která jsou z pohledu organizátorů pro konferenci vítaná, zahrnují:

 • různé druhy biotechnologií – zemědělské, potravinářské, environmentální, farmaceutické průmyslové, lékařské, rostlinné, živočišné, mořské aj.
 • mikrobiologie a technologie založené na mikroorganismech
 • bioremediace znečištěných lokalit
 • bioinformatika
 • enzymové inženýrství
 • struktura DNA a RNA a jejich sekvenování
 • regulace genů a databáze genetických expresí
 • proteinové a genové nosiče
 • buněčné a tkáňové inženýrství
 • umělé orgány a implantáty
 • biosensory a molekulární diagnostika
 • nanotechnologie
 • a další.

Tématicky zaměřené příspěvky lze stále posílat elektronicky na adresu organizátorů, a to do 20.10.2013. Další podrobnosti ke konferenci lze najít na příslušných internetových stránkách.

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top