Zolgensma a další léčiva s GMO

9.9.2020 |

Na jaře letošního roku, v době nejpřísnějších opatření proti koronaviru, sledovala média příběh tří malých chlapců – Maxíka, Adámka a Olivera – postižených spinální svalovou atrofií (SMA). Dvěma z nich byla nakonec aplikována genová terapie, léčivý přípravek Zolgensma, který by měl zastavit postup nemoci. U třetího chlapce jeho špatný zdravotní stav genovou léčbu neumožnil, a tak mu byl aplikován přípravek Spinraza.

Příčinou SMA je delece nebo mutace genu SMN1, což má za následek snížení hladin proteinu SMN (survival motor neuron protein), jehož přítomnost je nezbytná ve všech tkáních. SMA se projevuje opožděním motorického vývoje, dochází k postupnému úbytku svalstva, k potížím s polykáním a dýcháním. Děti s nejtěžším typem SMA se bez léčby nedožijí 2 let.  

Léčivý přípravek Zolgensma obsahuje nereplikující se adeno-asociovaný virový vektor, modifikovaný pro expresi funkčního proteinu SMN. Podává se jednorázově infúzí. Na základě klinických studií, provedených v USA, je určen k léčbě spinální svalové atrofie u dětí do 2 let, léčba jednoho pacienta vyjde na 55 až 60 miliónů korun. V dubnu se podařilo získat povolení k aplikaci léku ve FN Motol a léčbu chlapců uhradila zdravotní pojišťovna. V květnu byla léčivému přípravku Zolgensma udělena v EU podmínečná registrace na jeden rok, takže další pacienti nebudou muset překonávat administrativní překážky.

Z evropského přehledu klinických hodnocení léčivých přípravků s obsahem GMO (viz https://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmo_browse.aspx) je patrné, že počet prováděných klinických studií v poslední době významně narůstá.

Nejčastěji testovaným léčebným postupem je použití modifikovaných T lymfocytů. Do lymfocytů izolovaných z krve pacienta je pomocí retrovirového nebo lentivirového vektoru ex vivo vnesen gen pro expresi chimérického antigenního receptoru (CAR), specifického pro nádorové buňky, případně jsou vloženy i další transgeny. Namnožené CART T buňky jsou infúzí vráceny do těla pacienta. Modifikované lymfocyty rozpoznají nádorové buňky s daným antigenem, což by mělo vést k eliminaci nebo významné redukci nádorového onemocnění (leukemie, lymfom, myelom). Dva léčivé přípravky založené na CAR T buňkách, Kymriah a Yescarta, již jsou v EU registrovány.

Z modifikovaných vlastních buněk pacienta sestává také léčivý přípravek Strimvelis pro léčbu závažné dědičné poruchy imunity, způsobené mutací genu pro enzym ADA (ADA-SCID). V tomto případě jsou buňky pacientovy kostní dřeně ex vivo modifikovány retrovirovým vektorem, aby produkovaly chybějící ADA.

Další typ GM léčiv představují onkolytické viry aplikované přímo do nádoru. Z této skupiny byl registrován léčivý přípravek Imlygic pro léčbu melanomu, testován je i pro další diagnózy.

Vzhledem k ceně, náročnosti a možným vedlejším účinkům se uvedené léčivé přípravky pro moderní terapie zatím používají pouze tam, kde selhaly jiné možnosti léčby.

 

Zdroje:

Evropská léková agentura http://www.ema.europa.eu 

Databáze Společného výzkumného centra Evropské komise https://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmo_browse.aspx