Zemědělské inovace pro Afriku - konference v Gentu

3.8.2018 |

30. - 31. srpna t. r. proběhne v belgickém Gentu konference zaměřená na vědecké inovace pro udržitelný rozvoj afrického zemědělství. Registrace na konferenci je stále možná, a to do 15. srpna. 

V mnohaleté historii belgického biotechnologického výzkumu hrála od počátku významnou úlohu univerzitní pracoviště v Gentu. S postupem doby byla postupně propojovaná s porůznu se metamorfujícími vědeckými komplexy špičkové kvality, orientovanými jak na základní, tak aplikovaný výzkum, s mezinárodním dosahem. A s rolí osobností typu Marca van Montagu (ve spolupráci s Jeffem Schellem) a nejnověji Dirka Inzé.

V současnosti je již několik let takovou gentskou ikonou Vlámský biotechnologický institut, tedy Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

Mezinárodnost belgického, a zvláště gentského, zemědělského výzkumu není jen odrazem moderní globalizace vědy. Do značné míry vychází i z jeho dávné koloniální tradice, zejména pak s ohledem na kontakty se zeměmi Afriky. Ale již zdaleka nejen těmi původně „belgickými“. A touto tradicí je motivována i blížící se konference s názvem „Scientific innovation for a sustainable development of African agriculture“. Termín konání – poslední dva dny letošního srpna. Místo konání: VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, Gent.

Vědeckými inovacemi jsou v tomto případě myšleny zvláště moderní biotechnologické přístupy, od klasiky po špičkovou molekulární biologii. S ohledem na cílový kontinent má být samozřejmě pozornost věnována přednostně klíčovým tamním plodinám – tedy kukuřici, sladkým bramborům, čiroku, manioku a banánům. Tematické zaměření teoretických příspěvků se však týká klíčových problémů či cílů zemědělství kdekoli na světě, tedy včetně Evropy: odolnosti k biotickým či abiotickým stresorům, zvyšování půdní úrodnosti, vlivu mykotoxinů na zdraví hospodářských zvířat i lidí, zvyšování nutriční hodnoty potravin – a obecně šlechtění nových odrůd s pomocí vědeckých inovací.  Jimž jsou mnohé africké státy paradoxně daleko více nakloněny než ostentativní Evropa.

 

Zdroj:

http://ipbo.vib-ugent.be/events/scientific-innovation-for-a-sustainable-development-of-african-agriculture