"Zelení" útočí na Evropskou komisi kvůli GMO

25.3.2014 |

Dne 17. 2. 2014 publikoval tiskový mluvčí Zelených Jan Žáček článek o tom, že Česká republika promarnila šanci postavit se proti GMO. Zástupci ČR se totiž zdrželi hlasování, čímž nepřímo podpořili uvedení odrůdy geneticky modifikované kukuřice 1507 do oběhu. „Je resistentní proti škůdcům z řádu motýlů a byla geneticky upravena tak, aby produkovala pesticidní Bt-toxin a odolávala herbicidu glufosinate ammonium. Považujeme za nepřijatelné, aby takové plodiny směly být volně šířeny do české přírody,“ uvedl důvod rozhořčení Ondřej Mirovský, expert Zelených na životní prostředí. Co k tomu dodat? Je to expert „zelených mužíků“ říkával prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.

BIOTRIN z.s., nezisková organizace, která se snaží informovat o GMO na základě vědeckých poznatků více jak 17 let, genetické modifikace podporuje.

Článek hovoří o škodlivosti transgenních plodin obsahujících Bt- toxin. Na jejich obhajobu můžeme uvést následující fakta:

  • Bacillus thuringiensis je grampozitivní půdní bakterie z rodu Bacillus. Je aerobní a produkuje spory, buňky, které slouží baktérii k dlouhodobému přežití nepříznivých podmínek. Spory obsahují tzv. cry toxiny, které mají insekticidní účinky na některé skupiny hmyzu a proto se užívá B. thuringiensis k produkci pesticidů a také geneticky modifikovaných (transgenních) rostlin.
  • Spory a krystalinové proteiny se aplikují v tekutých postřicích na pole a považují se obecně za specifické insekticidy šetrné k životnímu prostředí.
  • Kdo se pamatuje na JZD Slušovice a má povědomí o biotechnologiích ví, že jedním z velmi dobrých jeho počinů byla fermentační (biotechnologická) výroba Baturinu. Vlastně to byl ve velkých tancích na živné půdě vypěstový Bacillus thuringiensis. Ten sloužil k potlačování hmyzu v zemědělských velkochovech a tím úlevu pro zvířata.
  • Plodiny geneticky upravené k tomu, aby se samy ubránily svým škůdcům, nevyžadují postřiky chemickými insekticidy.
  • Bacillus thuringiensis je půdní bakterie, se kterou se běžně setkáváme a žádnou újmu lidstvo proto nezaznamenává. Nebezpečný je Bt-toxin určitým skupinám hmyzu pokud se dostane do jejich zažívacího traktu. Lidem ani zvířatům neškodí, protože se v trávicím traktu bez problémů odbourává.
  • GM plodiny modifikované pro tvorbu Bt-toxinu jsou ve světě, zejména Americe, pěstovány a používány pro výrobu potravin více než 15 let bez prokazatelných škod na zdraví lidí a zvířat.

Evropská komise zdržuje projednávání žádostí o povolení pěstování některých GM plodin už řadu let. Podle „zelených“ má Evropská komise naopak příliš pozitivní přístup k transgenním organismům a jde na ruku velkým korporacím. Z tohoto přesvědčení vyplynula i výhrůžka, kterou sdělil Ondřej Liška, předseda strany zelených. „Pokud EK skutečně uvede do oběhu GM kukuřici 1507, předloží skupina Zelených v Evropském parlamentu návrh na vyjádření nedůvěry Komisi“.

Odpůrci GM plodin argumentují tím, že nadpoloviční většina členských států hlasovala proti povolení. Nicméně přepisy EU jsou založeny na hlasování kvalifikovanou většinou. To znamená, že k zamítnutí je třeba více než 65 % obyvatelstva. Tyto předpisy se v tomto případě zeleným a jiným prostě nelíbí.