Zelená pro GM nutraceutika

5.12.2016 |

V některých částech světa si geneticky modifikované (GM) potraviny jen těžko hledají cestu ke svým spotřebitelům, tzv. nutraceutika by mohla tuto situaci v budoucnu změnit.

Nutraceutika jsou geneticky upravené potraviny, které mají příznivý vliv na zdraví lidí nebo slouží jako ochrana před nemocemi. Mohou to být také rostlinné a živočišné produkty, s pomocí kterých se vytvoří vakcíny či jiné látky k léčbě nemocí. Za nutraceutika můžeme označit například geneticky upravenou rýži, která nahrazuje očkování proti choleře (Murnaghan 2012, Taylor 2016), GM banány bojující proti hepatitidě typu B (American Chemical Society 2007) a GM tabák produkující vakcínu proti lidskému papilomaviru a rakovině děložního čípku.

Americká univerzita v Nebrasce (University of Nebraska-Lincoln) provedla výzkum, zda by tyto produkty byly spotřebiteli přijaty. Dle výzkumu by 60 % oslovených respondentů bylo ochotno koupit GM nutraceutika, která slouží k léčbě nemocí.  Za tyto produkty by dokonce byla čtvrtina oslovených ochotna zaplatit vyšší cenu. Výsledky výzkumu celkově ukazují, že dotázaní nahlíží na GM potraviny pozitivně, ale preferují, aby tyto produkty byly na trhu označeny.

Potvrdil se dosud jen všeobecný teoretický názor vědeckých odborníků, že v době, kdy jsou GM potraviny odmítány, je jediná cesta, jak tento trend zvrátit, produkovat GM potraviny s pozitivním dopadem na lidské zdraví.

 

Zdroj:

http://agecon.unl.edu/cornhusker-economics/2016/public-perceptions-genetically-engineered-nutraceuticals