Zákony ČR a GMO

Ministerstvo životního prostředí

  • Legislativa ČR a EU v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy, základní zákon o GMO
    • uzavřené nakládání (pokusy v laboratořích apod.)
    • uvádění do životního prostředí (polní pokusy)
    • uvádění do oběhu (užití ke komerčním účelům)

Ministerstvo zemědělství - sekce Zemědělství

  • Legislativa ČR a EU v oblasti pěstování geneticky modifikovaných plodin

Ministerstvo zemědělství - sekce Potraviny

  • Legislativa ČR a EU v oblasti geneticky modifikovaných potravin a krmiv, včetně pravidel pro jejich označování