BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Výživná hodnota a bezpečnost GM potravin jsou pro spotřebitele klíčové

Nový výzkum vedený na dvou universitách v USA (North Carolina State University a University of Minnesota) ukázal, že většina spotřebitelů je ochotna akceptovat nanotechnologie a genetické modifikace, jestliže vedou ke zvýšení výživové hodnoty a zlepšují bezpečnost potravin.
V representativním vzorku bylo průzkumu podrobeno 1.117 spotřebitelů. Účastníci odpovídali na otázky týkající se jejich ochoty nakupovat potraviny obsahující produkty genetických modifikací nebo nanotechnologií. Otázky také zjišťovaly, jakou roli hraje pro spotřebitele cena výrobků, zlepšení vlastností jako nutriční hodnoty, chuti, potravinové bezpečnosti nebo přínosy pro životní prostředí. 
Výsledky výzkumu ukázaly, že obecně lze rozdělit spotřebitele do 4 skupin:

  • 18% patří do skupiny, kterou lze nazvat „odpůrci nových technologií“
  • 19% účastníků „má aversi k nové technologii“, ale jsou ochotni GM nebo nanotech potraviny nakoupit, pokud mají přínosy z hlediska bezpečnosti potravin
  • 23 % je „orientováno na ceny“ a je ochotno kupovat levnější produkty bez ohledu na GMO nebo nanotechnologie
  • 40 % účastníků je „orientováno na přínosy“. Jsou ochotni nakupovat GM nebo nanotech potraviny, jestliže mají nutriční přínosy nebo zvyšují bezpečnost potravin.

Zdroj:

http://news.ncsu.edu/2014/12/kuzma-tech-food-2014/

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top