Vliv pěstování HT plodin na změny v ochraně proti plevelům

14.1.2015 |

V britském časopise GM Crops & Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain byla publikována zpráva o vlivu herbicidně tolerantních (HT) plodin na změnu v technologiích používaných při ochraně proti plevelům - Weed control changes and genetically modified herbicide tolerant crops in the USA 1996–2012. Autorem zprávy je Graham Brookes, zastupující organizaci PG Economics Limited. Zpráva dokumentuje a analyzuje pěstování HT plodin v USA mezi lety 1996 – 2012.

Zpráva uvádí, že vlivem pěstování HT plodin došlo k redukci celkového množství používaných herbicidů, a tím i k následnému pozitivnímu environmentálnímu dopadu, ve srovnání s klasickými postupy. Pěstování HT plodin také umožnilo pěstitelům zjednodušit pěstební postupy, např. přechodem od orby k bezorebným technologiím či konzervativním systémům zpracování půdy. Široké spektrum selektivních herbicidů bylo nahrazeno jedním nebo dvěma širokospektrálními herbicidy (zejména glyfosátem) používanými ve spojení s dalším jedním nebo dvěma doplňkovými herbicidy.

V polovině let 2000 vzrostla celková aplikace herbicidů, a tím i environmentální zatížení, a to jak u HT tak i klasických plodin. Hlavním důvodem byl zvýšený rozvoj rezistence u některých plevelných druhů a zvýšené povědomí pěstitelů o důsledcích používání limitovaného počtu herbicidů pro ochranu proti plevelům. Pěstitelé tak začali používat jiné herbicidy ve spojení s glyfosátem, i přesto, že rezistence ke glyfosátu prozatím nebyla zjištěna. Tuto strategii volí za účelem udržení bezorebných systémů či konzervativních systémů zpracování půdy.

Zdroj: http://www.pgeconomics.co.uk/page/37/weed-control-changes-and-genetically-modified-herbicide-tolerant-crops-in-the-usa-1996%E2%80%932012