V připomínkovém řízení je novela zákona o GMO

27.7.2015 |

Ministerstvo životního prostředí (dále "MŽP") rozeslalo do připomínkového řízení novelu zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, viz http://www.mzp.cz/cz/gmo_navrh_zakona.

Novela řeší dvě témata:

  1. Mediální zájem vyvolala možnost omezit nebo zakázat na území ČR pěstování geneticky modifikované (dále "GM") plodiny, která bude povolena na úrovni EU. Podle návrhu MŽP bude moci v konkrétních případech zákaz vyhlásit vláda. Dále novela obsahuje zmocnění pro MŽP a Ministerstvo zemědělství, aby během schvalovacího procesu GM plodiny na evropské úrovni mohly požádat o vynětí území ČR z konečného povolení. Je ovšem třeba zdůraznit, že sama novela žádný zákaz nestanoví, neuvažuje se ani o zákazu jediné doposud pěstované GM plodiny - Bt kukuřice MON810.
  2. Pro vědecké pracovníky má z praktického hlediska význam druhý okruh změn zákona č. 78/2004 Sb., a sice zjednodušení požadavků na uzavřené nakládání s GMO v nejnižší kategorii rizika. Cílem je snížení administrativní zátěže, která je nyní u laboratorního použití GMO vyšší, než požaduje příslušná směrnice EU. Například již nebude potřeba u první kategorie rizika zpracovávat havarijní plán, zkracuje se též doba povinného uchovávání dokumentace atd. GM mikroorganismy a laboratorní zvířata jsou ve výzkumu používány zcela běžně, s hodnocením rizika takových činností již ČR získala dostatečné zkušenosti, není tedy důvod, abychom měli přísnější předpisy než třeba Rakousko nebo Nizozemsko.
     

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí