V novém roce nově o GM plodinách

6.1.2017 |

Z českých médií

 

Geneticky modifikovaná (GM) rostlina s upravenou fotosyntézou dosáhla vyšších výnosů i v polních podmínkách. Na globálním zákazu GM plodin by nejvíc vydělaly Spojené státy americké.

Tyto dvě zajímavé zprávy přináší letošní první číslo odborného časopisu Úroda, a to prostřednictvím dvou článků od prof. Jaroslava Petra, předsedy České komise GMO při Ministerstvu životního prostředí a pracovníka Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. V obou případech se jedná o výsledky amerických výzkumů, prováděných na tamních univerzitních pracovištích.

V prvním případě jde o polní pokus s modelovou rostlinou - GM tabákem, do kterého byly vneseny tři geny upravující fotosyntézu rostliny, resp. zlepšující její účinnost. Díky tomu se podařilo (poprvé v polních podmínkách) zvýšit přímo výnos rostliny. Obdobnou modifikaci chce nyní výzkumný tým ověřit u významných zemědělských plodin, jakými jsou GM kukuřice a GM rýže.

V druhém případě američtí vědci zkoumali dva extrémní scénáře (ne)využití GM plodin v zemědělství: 1. dopady globálního zákazu GM plodin ("EU přístup") 2. efekty celosvětového rozšíření GM plodin ("USA přístup"). Z ekonomického pohledu došli k paradoxnímu závěru, že z globálního zákazu by nejvíce profitovaly Spojené státy americké, a to díky velkému exportu krmiv a potravin, u kterých by došlo ke zdražení. Země EU by ročně ztrácely miliardu dolarů. Při rozšíření GM plodin by z ekonomického pohledu byla situace opačná, výrazně by vydělala např. Čína. K významným změnám by došlo ve využití půdy, kdy v prvním případě by plochy orné půdy narostly na úkor lesů a pastvin (cca o 3,2 mil.ha), v druhém případě naopak poklesly o cca 800 tis.ha.

Kompletní články jsou zveřejněny v odborném časopise Úroda, č. 1/2017, a to pod názvy:

  • Genetickou modifikací k vyšším výnosům (str. 9 - 10)
  • Dva scénáře využití genetických modifikací (str. 28 - 29)

 

Zdroj: Úroda č. 1/2017