Úspěšný seminář

18.4.2016 |

Dne 29. 3. 2016 se uskutečnil v Praze seminář „Moderní biotechnologie v potravinářství“. Seminář proběhl v rámci tradičních „Potravinářských úterků“ a pořádali jej Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Biotrinem z.s.

V programu vystoupily tři přednášející. Jako první předsedkyně Biotrinu, prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., která mj. zavzpomínala na založení a začátky této neziskové nevládní organizace zaměřené na šíření vědeckých informací o rozvoji biotechnologií, zejména geneticky modifikovaných organismů (GMO).

Další příspěvek účastníkům přednesla Ing. Zuzana Stratilová, odborná referentka Ministerstva zemědělství pro problematiku GM potravin a krmiv. Ve své prezentaci se zaměřila na výzkum GM potravin v EU a ve světě, bezpečnost GMO, přehled GMO povolených na trhu EU a legislativu v této oblasti včetně označování GM potravin a krmiv a jejich produktů.

V pořadí třetí přednášející, Ing. Helena Štěpánková, tajemnice Biotrinu, se vrátila k začátkům pojmu biotechnologie, k práci v OECD, harmonizaci GMO legislativy s EU, ke kampani hnutí Greenpeace proti GMO aj. Ve svém příspěvku zdůraznila, že pokrok nelze zastavit a výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií se zabývá novými technikami práce s geny – nositeli konkrétních vlastností. Využívají se v lékařství, farmacii aj. V zemědělské praxi jde o nové techniky šlechtění (NBT – New Breeding Techniques).

Po zkušenosti s nešťastným zavedením pojmu genetická modifikace pro transgenezi, upozornila Ing. Štěpánková na nebezpečí vkládat do názvu nových technik pojem "gen", aby nebyl neodbornou veřejností chápán jako „nebezpečná genová manipulace“, obdobně jako se to stalo s GMO.

Dále Ing. Štěpánková uvedla postoje a stanoviska EFSA, České komise pro GMO při Ministerstvu životního prostředí, různých evropských zájmových skupin, zejména biotechnologických firem a výzkumných institucí k přípravě legislativy NBT. Zatím totiž ani orgány EU nemají jasno, zda tyto techniky zařadit pod hlavičku GMO nebo ne. A samozřejmě snazší cestu k uplatnění budou mít NBT, pokud nálepku „GMO“ neponesou.

Na závěr akce proběhla společná diskuze. Celkem 44 účastníků, což je druhý největší počet v rámci uskutečněných seminářů Potravinářského úterka, svědčí o trvajícím zájmu veřejnosti o moderní biotechnologie.