Studijní týden Papežské akademie věd (Vatikán 15. – 19. května 2009)

11.4.2013 |

Studijní týden na téma

"Transgenní rostliny pro zajištění dostatku potravin v kontextu rozvoje"

se konal pod záštitou Papežské akademie věd v jejím sídle ve vile "Casina Pio IV" ve Vatikánu od 15. do 19. května 2009.
Během setkání jsme hodnotili nedávné pokroky ve vědeckém porozumění novým odrůdám geneticky modifikovaných (GM) rostlin, stejně tak ovšem sociální podmínky, za kterých může být GM technologie zpřístupněna pro zlepšení zemědělství obecně, a pro dobro chudých a ohrožených zvláště ...

V minulosti se Sdružení BIOTRIN k hlavním vědeckým závěrům této akce několikrát vyjadřovalo a využívalo je v informačních materiálech. V současnosti se nám podařilo získat český překlad dokumentu, a protože hlavní závěry této akce stále platí, přinášíme kompletní znění na našich stránkách.

Nejdůležitějším sledovaným kritériem pro Vatikán bylo využití geneticky modifikovaných plodin (GMO) při potírání hladu ve světě.

Souhrnně vyjádřil závěry Svatý Otec Benedikt XVI slovy, „mohlo by být užitečné uvážit nové možnosti, které se otevírají prostřednictvím správného použití tradičních i inovativních zemědělských technik. Za stálého ohledu na to, že byly posouzeny po dostatečném testování tak, že jsou vhodné, ohleduplné k životnímu prostředí a všímavé k potřebám nejchudších lidí".