BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Studijní týden Papežské akademie věd (Vatikán 15. – 19. května 2009)

Studijní týden na téma

"Transgenní rostliny pro zajištění dostatku potravin v kontextu rozvoje"

se konal pod záštitou Papežské akademie věd v jejím sídle ve vile "Casina Pio IV" ve Vatikánu od 15. do 19. května 2009.
Během setkání jsme hodnotili nedávné pokroky ve vědeckém porozumění novým odrůdám geneticky modifikovaných (GM) rostlin, stejně tak ovšem sociální podmínky, za kterých může být GM technologie zpřístupněna pro zlepšení zemědělství obecně, a pro dobro chudých a ohrožených zvláště ...

V minulosti se Sdružení BIOTRIN k hlavním vědeckým závěrům této akce několikrát vyjadřovalo a využívalo je v informačních materiálech. V současnosti se nám podařilo získat český překlad dokumentu, a protože hlavní závěry této akce stále platí, přinášíme kompletní znění na našich stránkách.

Nejdůležitějším sledovaným kritériem pro Vatikán bylo využití geneticky modifikovaných plodin (GMO) při potírání hladu ve světě.

Souhrnně vyjádřil závěry Svatý Otec Benedikt XVI slovy, „mohlo by být užitečné uvážit nové možnosti, které se otevírají prostřednictvím správného použití tradičních i inovativních zemědělských technik. Za stálého ohledu na to, že byly posouzeny po dostatečném testování tak, že jsou vhodné, ohleduplné k životnímu prostředí a všímavé k potřebám nejchudších lidí".

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top