BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Spotřebitelské hodnocení biotechnologií v potravinářských výrobcích

Výzkumníci ze Švédské university zemědělských věd (Swedish University of Agricultural Sciences) zpracovali rozsáhlý přehled z několika vědeckých studií zaměřených na postoj spotřebitelů vůči GM potravinám. Využili informace získané na základě 1 673 otázek použitých ve 214 různých studiích vedených po celém světě. Celkově se v průzkumu účastnilo cca 200 000 respondentů.

Výsledky studie ukázaly, že otázky s pozitivní konotací vedly spíše k pozitivnímu hodnocení a obdobně, negativní otázky k negativnímu postoji vůči biotechnologiím. Vyčíslené výhody biotechnologií v potravinách nevedly k signifikantně kladné reakci. Snížení ceny, růst výroby a pociťovaná rizika vygenerovala negativní koeficienty. Výsledky studií uskutečněných v EU se více přikláněly směrem k vyhledávání rizik a etických problémů než ty studie, které byly vedeny mimo EU.

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top