BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Spotřebitelské hodnocení biotechnologií v potravinářských výrobcích

Výzkumníci ze Švédské university zemědělských věd (Swedish University of Agricultural Sciences) zpracovali rozsáhlý přehled z několika vědeckých studií zaměřených na postoj spotřebitelů vůči GM potravinám. Využili informace získané na základě 1 673 otázek použitých ve 214 různých studiích vedených po celém světě. Celkově se v průzkumu účastnilo cca 200 000 respondentů.

Výsledky studie ukázaly, že otázky s pozitivní konotací vedly spíše k pozitivnímu hodnocení a obdobně, negativní otázky k negativnímu postoji vůči biotechnologiím. Vyčíslené výhody biotechnologií v potravinách nevedly k signifikantně kladné reakci. Snížení ceny, růst výroby a pociťovaná rizika vygenerovala negativní koeficienty. Výsledky studií uskutečněných v EU se více přikláněly směrem k vyhledávání rizik a etických problémů než ty studie, které byly vedeny mimo EU.

Aktuálně

NOVÁ publikace


sběr podpisů
PETICE 
opět prodloužen do
25. 7. 2021


21. října 2021
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen  

Top