Spotřebitelé vnímají CRISPR podobně jako GMO

18.12.2018 |

Ačkoliv se technika CRISPR a transgenoze (produkce geneticky modifikovaných organismů - GMO) odlišují, laická veřejnost mezi těmito technikami zásadní rozdíl nevidí. Přitom technikou CRISPR, na rozdíl od GMO, lze pozměnit genom bez vložení vlastnosti z jiného organismu. Vědci tak předpokládají, že produkty vytvořené právě CRISPRem by mohly na trhu najít lepší uplatnění než GMO. Doposud však nebyla provedena spotřebitelská studie, která by tento předpoklad potvrdila.

To se rozhodli změnit na Arkansaské univerzitě ve Spojených státech amerických, kde porovnali ochotu spotřebitelů konzumovat a platit produkty vytvořené technikou CRISPR ve srovnání s GM produkty a produkty konvenčního šlechtitelství. Zaměřili se nejen na americké spotřebitele, ale průzkum provedli i v Kanadě, Austrálii, Francii a Belgii.

Výsledky ukázaly, že ačkoliv nadále přetrvává skepticismus mezi spotřebiteli, co se biotechnologických produktů týká, mnoho z nich by tyto produkty (CRISPR a GMO) konzumovalo: 56 % Američanů, 51 % Australanů, 47 % Kanaďanů, 46 % Belgičanů a 30 % Francouzů. Viz graf.

Dle studie bude veřejnost konzumovat CRISPR a GMO produkty v případě, že bude seznámena s možnostmi biotechnologií, a bude je vnímat jako bezpečné. Důležitým zjištěním také bylo, že o něco více dotazovaných by si koupilo produkty CRISPR než GMO. Je tedy naděje, že se vědecký předpoklad o lepším přijetí těchto produktů naplní. Nehledě na to, že tradičně svou podstatnou roli hraje i cena - nižší cena či vysoké slevy těchto produktů by taktéž podpořily jejich prodej.

Technologie CRISPR může mít významný přínos v oblasti zemědělské a potravinářské produkce. Pokud však spotřebitelé budou CRISPR ztotožňovat nebo si ho zaměňovat s GMO, pak se uplatnění vysokého potenciálu této techniky pravděpodobně nedosáhne. Veřejnost lze dnes rozdělit na dvě skupiny. Jedni vnímají CRISPR jako techniku, která je přirozenější a blíže ke klasickému šlechtění, nežli GMO. Druhá skupina techniky nerozlišuje a považuje CRISPR i GMO za zásah do přirozených přírodních procesů.

Vědecká platforma by se měla poučit ze zkušeností při uvádění GMO na trh, kdy propukla neopodstatněná hysterie ohledně GM produktů, která následně ztížila jejich přístup na trh a omezila vědecké výzkumy v tomto směru. Vědci by tak měli paralelně s vědeckým vývojem v oblasti nových šlechtitelských technik zajistit jejich osvětu. A to zejména v oblasti bezpečnosti nových produktů.

I v novém roce nás tak čeká spoustu práce!

 

Zdroj:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912418300877