Spor o geny

Shlédněte film o problematice geneticky modifikovaných organismů

V sedmdesátých letech minulého století vznikla metoda cíleného přenosu jednotlivých genů mezi organismy, které se nekříží – transgenose. Ukázalo se, že je vhodná pro selekci plodin a rychle se v devadesátých letech šířila v zemědělství, kde se stala významným ekonomickým faktorem. To zákonitě vyvolalo silný konkurenční boj, který zajistil rozkvět para-náboženských sekt bojujících proti transgenosi. Na základě zjevené pravdy o její nebezpečnosti vybudovaly svoji věrouku a rituály mimo svět skutečností.

Film Spor o geny byl natočen v roce 1999 aby veřejnosti vysvětlil podstatu transgenose a konfrontoval agitaci postavenou na víře se skutečností. Jelikož se nemění jak podstata metody, tak věrouka zmíněných sekt nezávislá na faktických zkušenostech a pokroku vědy, film zůstává stále aktuální.

Je dostupný na CD (pro školy zdarma). Můžete si jej objednat zde, nebo stáhnout z tohoto odkazu.

O problematice geneticky modifikovaných organismů a potravin z nich (1/5)

Gen pro obranu, nebo postřik insekticidem? (2/5)

Co s plevely? (3/5)

Cizí prvek v ekosystému? (4/5)

Bojíte se bakteriálních genů na talíři? Přestaňte jíst! (5/5)