Spojené království upravuje vlastní legislativou GMO

12.8.2020 |

Parlament Spojeného království (dále UK) momentálně projednává novelu Zemědělského zákona, kterým by mohly být v UK překlasifikovány mnohé formy editace genomu jako ne-GM.

Aktivisté zaměření proti používání GMO však oponují, že by tyto techniky nebyly nadále regulovány, a mohly být použity v potravinách bez vědomí veřejnosti nebo souhlasu.

Aktivistům zejména vadí, že novela navrhuje dát Státnímu sekretáři pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova pravomoc pozměnit definici GMO v Zákoně o ochraně životního prostředí z roku 1990 bez potřeby diskuse nebo parlamentního hlasování.

Podpora novele byla nicméně patrna v ostatních kruzích. Vlivné uskupení poslanců a Lordů napříč stranami podporuje zástupce farmářů v UK - Národní unii farmářů (NFU). Proto vyzvalo vládu, aby podpořila takovou revizi Zemědělského zákona.

NFU řekla, že Parlamentní skupina pro vědu a technologie v zemědělství (tvořená zástupci všech stran) je pro přijetí navrhované novely, neboť by se tím UK mohla zbavit „zničujících pravidel EU blokujících přístup k precizním šlechtitelským nástrojům“, které jsou nezbytné pro zlepšení zemědělství jak doma, tak v zámoří.

Doporučená revize zákona by poskytla ministrům nové pravomoce konzultovat, a v případě potřeby jednoduše změnit Zákon o ochraně životního prostředí Spojeného království. Tím by britští vědci, farmáři, šlechtitelé rostlin a zvířat dostali stejný přístup k novým technologiím editace genomu jako jejich protějšky po celém světě, tvrdí farmářští lobbisté UK.

Vicepresident NFU k tomu dodal, že je potřeba ochránit rostliny a zvířata před chorobami, využívat méně zdrojů při zachování nebo zvýšení kvality a výnosu, vyrábět výživnější a udržitelnější potraviny.

 

Britští šlechtitelé evidentně podporují posun v editaci genomu

Nová generální ředitelka Britské společnosti šlechtitelů rostlin (BSPB) řekla, že by novela byla důležitým krokem ve znovusblížení UK s regulatorním přístupem jiných zemí světa, kde již vědci, šlechtitelé, farmáři a spotřebitelé profitují z přístupu k technologiím precizního šlechtění.

Vyspělé techniky genové editace jako CRISPR-Cas9, spadající pod tzv. nové techniky šlechtění (NBT), by podle rozhodnutí Evropského soudního dvora z července 2018 měly spadat pod směrnici o GMO. EU se tak dostává do opozice s tím, jak jsou tyto techniky regulovány v jiných částech světa, jako např. USA, Argentina, Brazílie, Austrálie a Japonsko.

Vyspělé techniky editace genomu jako CRISPR-Cas9 mohou zlepšit rychlost a přesnost šlechtění plodin. Otevírají významné příležitosti k udržení tempa s požadavky na zvýšenou zemědělskou produktivitu, efektivitu využívání zdrojů, trvalejší rezistenci vůči škůdcům a chorobám, zlepšenou výživu a odolnost ke klimatickým změnám.

Zemědělský zákon UK má utvořit legislativní rámec jako náhradu pro schémata zemědělských podpor po Brexitu. Poskytne mj. široké pravomoce k provádění nových přístupů k platbám na farmu a péči o půdu.

 

Zdroj:

https://www.feednavigator.com/Article/2020/07/28/UK-campaigners-oppose-plans-to-deregulate-genome-editing?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=28-Jul-2020