Spojené království předloží návrh zákona o genetických technologiích pro udržitelné zemědělství

4.7.2022 |

Národní ústav zemědělské botaniky (NIAB) uvítal oznámení z května tohoto roku, že vláda Spojeného království předloží novou legislativu v návrhu zákona o genetických technologiích (cílené šlechtění). Tento návrh zákona usnadní aplikaci konkrétních technik šlechtění, které nebudou muset procházet omezujícími pravidly pro geneticky modifikované plodiny, protože výsledné rostliny neobsahují cizorodou genetickou informaci a mohly by být produktem přirozeného výběru nebo konvenčního šlechtění.

Podle výkonného ředitele NIAB prof. Maria Caccama toto oznámení naznačuje pokrok směrem k vědecky podloženější a přiměřenější regulaci cíleného šlechtění, které zvyšuje úroveň britské vědy o rostlinách a rozvoji trvale udržitelných zemědělských systémů.

"Oznámený návrh zákona o genetických technologiích umožní jednodušší cestu na trh pro osiva a plodiny vyvinuté pomocí pokročilých šlechtitelských technologií, jako je např. editace genomu. Vysílá jasný signál, že Británie přijímá přístup více podporující inovace jako státy mimo EU, čímž se její pravidla vyrovnají ostatním zemím, jako je Japonsko, Kanada, Argentina, Brazílie a Austrálie, a otevírají mnohem větší potenciál pro příchozí investice a mezinárodní výzkumnou spolupráci v oblasti genetiky. Inovace ve šlechtění rostlin budou klíčovým faktorem, který pomůže globálním dodávkám potravin udržet krok s rostoucí světovou populací a také čelit změně klimatu a přetlaku na omezené přírodní zdroje, jako je půda, voda, energie a biologická rozmanitost," vysvětlil prof. Caccamo.

 

Zdroje: