BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Snížila se administrativa při pěstování GM kukuřice

Pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin, konkrétně jediné povolené plodiny - kukuřice MON 810, je spojeno s mnoha povinnostmi. Pěstitel v ČR musí dodržovat tzv. pravidla koexistence, stanovená zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy. Mezi tyto povinnosti patří informování sousedních zemědělců před a po zasetí GM kukuřice a poskytování údajů o pěstování Ministerstvu zemědělství do databáze evidence využití zemědělské půdy (LPIS).

Do loňského roku musel pěstitel po zasetí GM kukuřice poskytovat informace o místě pěstování i Ministerstvu životního prostředí podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Letos už je tato duplicitní povinnost zrušena. MŽP má přístup do databáze LPIS, kde si potřebné údaje zjistí. Změna byla provedena při příležitosti novely zákona č. 78/2004 Sb. v souvislosti se sloučením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy (zákon č. 279/2003 Sb.).

Formuláře Ministerstva zemědělství pro pěstitele GM odrůdy

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/formulare/

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top