Snížila se administrativa při pěstování GM kukuřice

11.6.2014 |

Pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin, konkrétně jediné povolené plodiny - kukuřice MON 810, je spojeno s mnoha povinnostmi. Pěstitel v ČR musí dodržovat tzv. pravidla koexistence, stanovená zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy. Mezi tyto povinnosti patří informování sousedních zemědělců před a po zasetí GM kukuřice a poskytování údajů o pěstování Ministerstvu zemědělství do databáze evidence využití zemědělské půdy (LPIS).

Do loňského roku musel pěstitel po zasetí GM kukuřice poskytovat informace o místě pěstování i Ministerstvu životního prostředí podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Letos už je tato duplicitní povinnost zrušena. MŽP má přístup do databáze LPIS, kde si potřebné údaje zjistí. Změna byla provedena při příležitosti novely zákona č. 78/2004 Sb. v souvislosti se sloučením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy (zákon č. 279/2003 Sb.).

Formuláře Ministerstva zemědělství pro pěstitele GM odrůdy

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/formulare/

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí