BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Slovensko v čele EU

Od 1. července t.r. je v čele EU Slovensko. Zažívá tak své první předsednictví, a nutno dodat, že v nelehké době. EU aktuálně čelí mnoha výzvám, počínaje vystoupením Spojeného království jako důležitého členského státu z EU, přes migrační krizi až po rostoucí počet teroristických útoků na území EU.

Přesto Slovensko přichází, dle zveřejněného programu, s pozitivním přístupem, založeným na následujících čtyřech prioritách:

  • hospodářsky silná Evropa
  • moderní jednotný trh
  • udržitelná migrační a azylová politika
  • globálně angažovaná Evropa

Zároveň se ve svých předsednických aktivitách významně zaměřuje na občany EU s cílem navrátit důvěru v evropský projekt.

Co se týká konkrétních témat v oblasti zemědělství a životního prostředí, Slovensko chce především posilnit pozici zemědělství v potravinářském dodavatelském řetězci a stabilizovat trhy, které jsou dnes v krizi (zejména mléko, mléčné produkty a hovězí maso); nechybí podpora ekologického zemědělství. V oblasti životního prostředí pak převládá téma konkurenceschopného, nízkouhlíkového hospodářství, které efektivně využívá dostupné zdroje.

Z pohledu biotechnologií je ve slovenském programu zmiňována příprava společné pozice EU pro nadcházející jednání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, včetně Cartagenského a Nagojského protokolu. Slovensko v této oblasti podpoří předchozí nizozemské předsednictví, které bude nadále řídit příslušnou diskuzi v EU.

 

Zdroj: http://www.eu2016.sk/

Ministerstvo životního prostředí

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top