BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Seminář o GMO

Pozvánka na akci

Agrární komora ČR pořádá seminář s titulem „Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců přidáním hodnoty do potravin bez/s GM surovin/ami, krmiv/y“. Tento seminář organizuje v 10 krajích České republiky v časovém horizontu 22. ledna – 20. února 2019.

Cílem semináře je:

  • informovat o požadavcích na označování a uvádění geneticky modifikovaných (dále GM) surovin a krmiv na trh, porovnat je s požadavky zpracovatelů surovin živočišného původu,
  • informovat o zásadách správného odběru vzorků krmiv pro analýzy na obsah GMO a naučit se správně interpretovat výsledky provedených analýz,
  • seznámit se s možnými principy zábrany nežádoucí kontaminace krmiv GMO ve výrobnách krmných směsí včetně navazujících článků,
  • identifikovat možné alternativy krmných surovin pro náhradu GM surovin při sestavování krmných dávek pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat.

TERMÍNY KONÁNÍ seminářů (vždy 8:30 – 15:20):

22. ledna 2019 Hl. m. Praha
23. ledna 2019 Hradec Králové
29. ledna 2019 Pardubice
30. ledna 2019 České Budějovice
5. února 2019 Ústí nad Labem
7. února 2019 Jihlava
12. února 2019 Liberec
15. února 2019 Plzeň
19. února 2019 Olomouc
20. února 2019 Brno – město

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánky s programem a konkrétním místem konání semináře jsou dostupné na webu AK ČR - viz odkaz níže.

K zpřístupnění do sálu je registrace 5 pracovních dnů před akcí podmínkou prostřednictvím adresy stejnarova@akcr.cz.

 

Zdroj:

http://www.akcr.cz/txt/seminare-zlepseni-konkurenceschopnosti-prvovyrobcu-pridanim-hodnoty-do-potravin-bez-s-gm-surovin-ami-krmiv-y

 

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top