BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Seminář o GMO v Poslanecké sněmovně ČR

V pátek 25.4. se v Poslanecké sněmovně ČR uskuteční seminář konaný pod záštitou místopředsedkyně zemědělského výboru a poslankyně Olgy Havlové na téma: Problematika geneticky modifikovaných potravin. Seminář má, dle organizátorů, upozornit na problémy vznikající v souvislosti s rozšířením GM potravin - rizika současného vývoje i potenciální nebezpečí, která vznikají při používání GMO.

Projednávat se má mj. současné nastavení zákonů jak v České republice, tak v Evropské unii. Cílem semináře je navrhnout úpravu zákonů jak na národní tak na unijní úrovni, která by co nejlépe odrážela součastnou situaci.

Seminář bude moderovat Radek John, který na sebe nedávno upozornil svými negativními výroky na adresu GMO - viz např. článek Biotrinu ze dne 8.4.2014. Doufejme však, že v rámci semináře zazní vyvážené názory z "obou stran", neboť mezi přednášející byli pozváni i přední odborníci na GMO v ČR, prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědná fakulta UK v Praze) a Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.).

TERMÍN KONÁNÍ: pátek 25. dubna 2014 od 9:30 do 12:00
MÍSTO KONÁNÍ: Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. 311b (Výbor pro obranu)

Pozvánka na seminář zde.

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top