Seminář Ministerstva zemědělství - Pěstování geneticky modifikovaných rostlin

22.4.2015 |

V květnu letošního roku se uskuteční, kromě již avizovaného veřejného zasedání ČK GMO, ještě jeden seminář zaměřený na tématiku geneticky modifikovaných organismů (GMO). Tentokrát se bude konat v Praze na Ministerstvu zemědělství, přímo pod záštitou pana ministra Jurečky, a to ve čtvrtek 28.5. od 13. hodin. Seminář je přístupný široké veřejnosti.

Ústředním tématem semináře je pěstování GM rostlin. Se svými prezentacemi k tématu vystoupí nejen vědecko výzkumní pracovníci a úředníci ministerstva, ale též přímí uživatelé GM plodin - pěstitelé a zástupci krmivářského sektoru. Příspěvek zástupce Evropského sdružení výrobců krmiv (FEFAC) bude tlumočen do českého jazyka.

Posluchači se mj. seznámí obecně s problematikou GM rostlin, a to i ve vztahu k etickému hledisku, či s praktickými zkušenostmi při pěstování GM plodin v ČR a při dovozu GM krmiv do ČR, resp. EU. V druhé části semináře pak budou poskytnuty informace o aktuální legislativě ČR a EU, zejména o směrnici týkající se omezení či zákazu pěstování GM plodin, o kontrolní činnosti dozorových orgánů, o Vědeckém výboru pro GM potraviny a krmiva a o Národní referenční laboratoři pro GMO v ČR.

Vstup na seminář je volný, avšak s ohledem na omezený počet míst je nutné se předem registrovat. V případě, že se chcete semináře zúčastnit, potvrďte svoji účast příslušné pracovnici Ministerstva zemědělství, tj. Ing. Zuzaně Stratilové, a to na e-mail: zuzana.stratilova@mze.cz nejpozději do pátku 15. května 2015.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Pozvánka na seminář ke stažení zde: