Schvalování nových GM produktů v EU zpomaluje

3.3.2014 |

V lednu t.r. vydala EuropaBio zprávu o stavu schvalování nových GM produktů v EU. Z pohledu moderních biotechnologií se nejedná o zprávu pozitivní. Povolování nových GM produktů v EU totiž zpomaluje. Od roku 2010 se každoročně schválí méně GM produktů než v roce předchozím. Klesá také počet podaných žádostí a dokonce se objevily i žádosti, které byly ze schvalovacího procesu staženy (šlo o GM plodiny určené k pěstování v EU).

K 1.1.2014 bylo celkem povoleno 50 GM produktů pro užití v EU (ve většině případů pouze v podobě dovážených komodit), 68 GM produktů čeká na schválení, z čehož 19 z nich již má kladné hodnocení EFSA a mělo by se o nich hlasovat na půdě Evropské komise. Každoročně do schvalovacího systému vstupuje více GMO, než kolik jich dostane povolení k užití v EU. Navíc se prodlužuje také doba, po kterou je nový GM produkt v systému posuzován a schvalován.

V období let 2011 – 2013 byla průměrná schvalovací doba jednoho GM produktu 48 měsíců, z čehož 19 měsíců zabral proces diskuzí a hlasování mezi členskými státy v příslušných orgánech EU. Pro srovnání, v letech 2004 – 2011 to bylo 45, resp. 16 měsíců. V případě GM plodin určených k pěstování v EU se pak povolování nepohybuje pouze v řádu měsíců, ale několika let (viz tabulka). Přitom podle striktních evropských předpisů by doba pro projednání nového GMO v orgánech EU měla být max. 5 měsíců (včetně hlasování v odvolacím výboru). Evropská komise tak ve většině případů několikanásobně překračuje stanovené lhůty. Za protiprávní jednání to oficiálně označil i Evropský soudní dvůr – viz např. informace Biotrinu ze 14.10.2013.

Schvalovací doba u GM plodin určených k pěstování v EU (stav k 1.1.2014)

Typ GM plodiny žadatel začátek posuzování žádosti v EFSA zveřejnění stanoviska EFSA doba od zveřejnění stanoviska EFSA k 1. hlasování v EK doba mezi 1. a 2. hlasováním v EK
Kukuřice 1507 Pioneer/Dow AgroSciences 11/2000 03/03/2005 47 měsíců a 22 dní 58 měsíců a 7 dní
(stále probíhá)
Kukuřice 59122 Pioneer/Dow AgroSciences 10/2005 26/03/2013 9 měsíců a 6 dní
(stále probíhá)
*
Kukuřice Bt11 Syngenta 05/1996 19/05/2005 45 měsíců a 6 dní 58 měsíců a 7 dní
(stále probíhá)
Kukuřice GA21 Syngenta 07/2008 16/12/2011 24 měsíců a 16 dní
(stále probíhá)
*
Kukuřice MON810 Monsanto
(obnova žádosti)
06/2007 30/07/2009 53 měsíců a 2 dny
(stále probíhá)
*
Kukuřice NK603 Monsanto 08/2005 11/06/2009 54 měsíců a 21 dní
(stále probíhá)
*
Sója MON 40-3-2 Monsanto 11/2005 21/06/2012 18 měsíců a 11 dní
(stále probíhá)
*

Důsledky pomalého schvalovacího procesu a snižování počtu povolených GM produktů jsou nasnadě:

  • narušení mezinárodního obchodu
  • zabrzděni inovací či úplné zablokování přístupu k novým technologiím
  • zvyšování nedůvěry spotřebitele směrem k nastavenému systému i ke GMO.